Z 20. a 30. let: Životospráva osob slabých a starých

Životospráva takovýchto osob musí se vztahovati na celý způsob života, který se musí náležitě upraviti. Vliv tělesné péče je neobyčejně veliký. Vzpomeňme jen na okřídlenou větu francouzského spisovatele: „Vidíš-li mladé děvče s jasnýma očima a červenými tvářemi, nemysli si, že je andělem, ale věz, že má dobrý žaludek a že jde spát v devět hodin“. Dobrá výživa a střídmost v každém směru udržuje tělo, smysly, svaly a duševní schopnosti při síle a pružnosti.
Všecky škodlivé vlivy, které mohou na tělo účinkovati, musí býti vzdáleny, tak nečistý vzduch, strava hojná, příliš kořeněná a těžká a pití silných lihových nápojů. Nikdo se nesmí domnívati, že jestliže na okamžik tělo se alkoholem vzpruží, že je to síla, naopak je to opojení. Alkohol působí vždy lehké obrny mozku a požívá-li se ho v přílišné míře, škodí celému tělu.
Velmi blahodárně účinkuje mírný tělesný pohyb a otužování v přírodě. Cesty pěšky; jízda na kole, pěstění kůže a přísná čistota, pravidelná stolice, mírnost v jídle a pití, lázně, plování, to vše podporuje sílu životní a čilost těla i duše.
Ruku v ruce s tělesným jde otužování duševní, ovládání citlivosti, vášní a rozmarů, osvojení si spravedlivého názoru světového. Nečinnost, která vede k rozkošnictví, na druhé straně pak k fantasiím a hloubání, je velice škodlivá, rovněž nedostatečný spánek v noci. Jako silné, vysilující požitky tělesné, tak též společenské radosti buďtež požívány mírně. Život se nestane hypochondrickým a pedantickým bez požívání rozkoší, jak se mnozí domnívají, kteří dávají přednost krátkému požitku před radostí z dlouhého života. Naopak, požitky, které jsou tělu zdravé, jako výše uvedené druhy sportu, poskytují radostí daleko více než plesy, hostiny a pitky v dusných místnostech, hra v karty; neunavují člověka, nezanechávají pozdější příchuť, naopak účinkují osvěžujícím způsobem.
Že vlastní síla vůle jednotlivce mnoho váží, to dokazuje celá řada případů z denního života.
Z knihy Domácí lékař
 
Vliv nedostatečného požívání tekutin na ženský organism
Mnoho žen má zvyk požívati příliš málo tekutin. Nemálo žen vůbec nikdy nepije, ani při jídle. Pravidlem u těchto žen se vyskytuje stav slabosti štítné žlázy, jaký jsme již popsali a který se objevuje v klimakterických letech (v „přechodu“). Při přílišné činnosti štítné žlázy, jako při Gravesově nemoci nebo při cukrovce, žízeň je naproti tomu jedním z charakteristických klinických příznaků. Některé ženy však nepijí z důvodů osobní marnivosti, neboť myslí, že po nápojích by ztloustly. Zajisté není pravdou, že z pití vody se tloustne, jinak by chudí lidé již dávno byli použili tohoto prostředku; je ovšem pravda, že na člověka, který mnoho jí a mnoho pije zároveň, vzniká z toho odpovídající množství potravinné kaše a je absorbováno krví. Avšak je-li množství tekutiny nedostatečné, poměrně menší množství kaše se rozpustí a mohou vzniknouti poruchy trávení.
Nedostatečné pití nápojů je spojeno také s tou nevýhodou, že odpadky, které se uvolňují při procesu výměnu látek, jako močová kyselina, nemohou být rozpuštěny a odstraněny z těla. Tyto látky pak si razí cestu ven pokožkou a dávají tak vznik různým obtížným pupínkům na obličeji a špinavé pleti. Pleť žen, jež nikdy nebo málo pijí, je také velmi suchá a drsná a následkem suchosti tvoří se snadno rýhy a vrásky. Aby měla pleť hladký, zdravý vzhled, tělesné šťávy, které ji zaopatřují výživou, musí být v hojnosti přítomny v tkanivu a za tím účelem nutno požívati dostatečné množství tekutiny v podobě pitné vody.
Podle mých pozorování na četných nemocných žlučovými kamínky v Karlových Varech, většina jich pila málo než se u nich objevila choroba. Měl jsem také příležitost pozorovati, že většina těchto žen trpěla po léta zácpou. To zas vede k zastavení žluči, čímž vzniká k zánětu náchylný stav žlučovodu a tak vede ke žlučovým kamínkům. Zácpa je takto skrytou příčinou této choroby, a sama je následkem nedostatečného požívání tekutin.
Měl jsem příležitost pozorovati mezi svými nemocnými v Karlových Varech, že ženy, které nikdy nepily, nebo jen zřídka, před léčením trpěly obyčejně zácpou. Tomu lze snadno rozuměti.
Massy ve střevech potřebují jistého množství tekutiny, aby mohly pokračovati ve své cestě dolů; jinak se massy nahromadí a vzniknou obtíže se stolicí. Avšak ženy mají všechny důvody vystříhati se vlivů, jež mohou vésti k zácpě. Již sama jejich anatomická stavba, různá od mužů, a zvláštní fysiologická činnost jejich pohlavních žláz, činí ženy velmi náchylnými k zácpě.
Ve skutečnosti není poruchy v pohlavním životě ženy, jež by nebyla provázena zácpou.
Pýcha na osobní vzhled daná každé ženě s pozoruhodnou prozřetelností přírody – spíše ctnost jejich pohlaví – měla by je usilovně připamatovati na důležitost této otázky. Nic nemůže tak poškoditi dobrou pleť a mladistvý vzhled, jako zácpa, jež trvá několik dní. Nejlehčí prostředek proti tomu je pití dostatečného množství vody, a zvláště požíti sklenici čerstvé vody jako prví věc ráno. Často tento prostý prostředek dává lepší výsledky, než projímací léky, před nimiž má tu výhodu, že je neškodným a užitečně působícím prostředkem – což zajisté nelze říci o projímadlech, obzvláště jsou-li užívána v krátkých přestávkách.
Z knihy Dr. A. Loranda Rychlé stárnutí žen