Z Česka se vyvezlo ICT zboží za 668 miliard korun

V roce 2018 pracovalo České republice 206,4 tis. ICT odborníků. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT dosáhly 18,7 mld. Kč, hodnota vyvezeného ICT zboží se přiblížila hranici 700 mld. Kč. Více informací najdete v publikaci Digitální ekonomika v číslech 2019.
Poptávka po zaměstnancích se specializací na počítače je stále vysoká. „Počet ICT odborníků v loňském roce poprvé překonal hranici 200 tisíc osob a jejich průměrná mzda hodnotu 53 tisíc korun. I přes zvyšující se počet a nadprůměrné ohodnocení jsou na českém pracovním trhu stále nedostatkovým zbožím,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Na vysokých školách v Česku studovalo v roce 2018 ICT obory 20 tisíc osob, ve srovnání s rokem 2010 je to o 5,7 tisíc méně. Rozdíl mezi těmito roky by byl ještě větší, nebýt cizinců, jejichž zastoupení na celkovém počtu vysokoškolských studentů těchto oborů stále narůstá. Zatímco v roce 2010 představovali 13 % všech studentů ICT oborů, vloni to bylo dvakrát tolik. 
I díky tomu u nás v posledních letech neklesá podíl studentů těchto oborů na celkovém počtu vysokoškoláků, v roce 2018 
činil 6,9 %.
Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT činily v roce 2018 více než 18,7 mld. korun, přes 90 % z nich se spotřebuje v podnikatelském sektoru. Necelá třetina směřovala na výzkum a vývoj ICT zařízení, zbylá část pak putovala na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb. Tyto výdaje se jednou pětinou podílí na celkových finančních prostředcích vynaložených na výzkum a vývoj v České republice.
„V loňském roce se z Česka vyvezlo ICT zboží za 668 miliard korun. Na celkovém vývozu České republiky se toto zboží podílí více než 15 procenty, což je po Maltě a Nizozemsku nejvyšší hodnota v rámci EU,“ dodává Eva Myšková Skarlandtová. Dovoz ICT zboží byl ve výši 657 mld. Kč.
Celá publikace Digitální ekonomika v číslech 2019 je k dispozici na webu ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-ekonomika-v-cislech (11.12.2019)