Z Nigérie do Číny: specialisté z Řeže bezpečně převezli další jaderné palivo

Čeští specialisté z ÚJV Řež se v rámci globální iniciativy pro zvýšení jaderné bezpečnosti významně podíleli už na 17. odvozu vysoce obohaceného jaderného paliva z výzkumného reaktoru.  Za přísných bezpečnostních opatření bylo do Číny přepraveno ozářené palivo z reaktoru v nigerijské Zarii. ÚJV Řež se přepravami paliva zabývá na základě mezinárodních dohod už od roku 2007 a za tu dobu převezla celkem 713 kg vysoce obohaceného uranu.
Právě dokončená přeprava je součástí mezinárodního projektu MNSR (Miniature Neutron Source Reactor), který reprezentuje plán odvozů ozářeného paliva z malých čínských reaktorů typu MNSR, umístěných v Africe a Asii zpět do Číny. V rámci tohoto programu už se ÚJV Řež úspěšně podílela na přepravě paliva z africké Ghany v roce 2016. Doposud bylo z reaktorů MNSR přepraveno celkem 2,2 kg vysoce obohaceného uranu. Další plánované přepravy se týkají výzkumných zařízení v Pákistánu, Íránu a Sýrii. Reaktory typu MNSR budou následně provozovány se zónou s nízko obohaceným uranem.
Do přepravy jsou zapojeni i místní odborníci. Za tímto účelem bylo v Ghaně (National Nuclear Research Institute, Accra) pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii a z prostředků amerického Ministerstva energetiky (US DOE) vybudováno speciální výcvikové středisko. To je vybaveno i modely pro nácvik manipulace se zařízeními a slouží pro detailní proškolení místních odborníků. Právě dokončené přepravě zde předcházely i čtyři tréninky nigerijských pracovníků v manipulaci s obalovými soubory, na kterých se také podílel v roce 2018 tým z ÚJV Řež.
Společnost ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) získala zakázku na odvoz ozářeného jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny v projektu MNSR na základě pozitivních referencí a zkušeností s realizací 15 odvozů v rámci předchozího programu RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return). ÚJV Řež se v letech 2007–2015 podílela na přepravě celkového množství 3325,8 kg uranu, z čehož bylo 711 kg vysoce obohaceného uranu. Oba mezinárodní projekty – MNSR i RRRFR – jsou součástí iniciativy pro snížení jaderných hrozeb americké agentury NNSA (National Nuclear Security Administration). Cílem projektu je celosvětová ochrana důležitých jaderných a radiologických materiálů před krádeží a možným zneužitím.
Náročný proces odvozu paliva z nigerijské Zarie začal už v říjnu 2018, kdy byla ozářená zóna s vysoce obohaceným uranem z reaktoru v institutu CERT (Centre for Energy Research and Training) naložena do speciálního kontejneru, tzv. obalového souboru (OS). Obalový soubor s označením ŠKODA MNSR, vyvinula česká společnost Škoda JS v návaznosti na předchozí OS ŠKODA VPVR/M. Tento obalový soubor byl používán při přepravě vysoce obohaceného paliva v rámci projektu odvozů paliva do Ruské federace (RRRFR).
Obalový soubor byl následně vložen do specializovaného tlumícího kontejneru, který byl pro leteckou přepravu ozářeného paliva vyvinut v Rusku.
Nakládání palivové zóny proběhlo ve spolupráci české ÚJV Řež, ruské společnosti SOSNY, nigerijského institutu CERT a dalších spolupracujících organizací z Nigérie. Nakládání se účastnili také zástupci amerického ministerstva energetiky (US DOE) a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Palivo bylo v prosinci 2018 letecky přepraveno do Číny a 27. března 2019 bylo v China Institute of Atomic Energy v Pekingu za účasti českých specialistů vyloženo a předáno čínské straně.
Vysoce obohacený uran (až 90% podílu izotopu U-235), který se dříve ve výzkumných reaktorech používal, se v rámci boje proti světovému terorismu postupně vrací zpět do zemí svého původu.  Ve většině současných výzkumných reaktorů se už používá nízko obohacené palivo (<20 %), které představuje mnohem nižší riziko zneužití. Ozářené palivo se vrací do zemí svého původu k přepracování. (10.4.2019)