Z Prahy by se mohly rozvíjet další kosmické projekty

Praha usiluje o rozšíření působnosti a posílení kompetencí evropské vesmírné agentury GSA, která v hlavním městě sídlí od roku 2012. Téma otevřelo zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu pod vedením rakouského předsednictví. Hlavním tématem byl návrh nařízení, kterým se zavádí Kosmický program EU a Agentura EU pro kosmický program.
Zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Jaroslav Zajíček oceňuje práci rakouského předsednictví, podle něj by měly členské státy najít co nejrychleji dohodu a zahájit jednání s Evropským parlamentem. Zdůraznil také podporu ČR pro zajištění autonomie přístupu Evropy do vesmíru a zapojení soukromých firem a start-upů do rozvoje evropského kosmického programu. „Pro úspěch vesmírných aktivit EU a jejich využití v každodenním životě nás všech je důležité, aby byl program dobře řízen a spravován. A Agentura v Praze v tomto hraje zásadní roli, která by do budoucna měla ještě posílit,“ řekl Zajíček.
Ministerstvo dopravy ve spolupráci se stálým zastoupením a dalšími resorty dlouhodobě pracuje na rozšíření působnosti a posílení kompetencí GSA. Z Prahy by se mohl rozvíjet jeden z největších evropských projektů s navrhovaným rozpočtem 16 miliard eur na období 2021 až 2027. Data získaná z kosmických programů hrají stále významnější roli v našem každodenním životě. Jedná se o dopravu, logistiku, územní plánování, zemědělství, předpověď počasí, sledování klimatické změny, nakládání s přírodními zdroji a mnohé další.
Evropské státy deklarují, že vesmírnou politiku vnímají jako jeden z nejúspěšnějších evropských projektů, který má obrovský pozitivní dopad na všechny občany EU. Shoda panuje i na tom, že je třeba tento potenciál lépe využít a v budoucnu podpořit vznik nových podnikatelských modelů. (3.12.2018)