Za 3 roky vstoupilo do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague 21 start-upů

Osm z nich získalo investice souhrnně přesahující 75 mil. Kč
 
Šestnáct technologických start-upů vstoupilo do inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC Prague od jeho založení v květnu 2016. Našly nové zákazníky či obchodní partnery, vstoupily na zahraniční trhy. Osm z nich získalo investice v souhrnné výši přesahující 75 milionů korun. Pět dalších nyní do kosmického inkubátoru vstupuje, tři v Praze a dva do pobočky v Brně.
Tři ze start-upů, které vstupují do ESA BIC Prague, najdou na následující až dva roky své zázemí v pražském Paláci Adria.
Firma Dronetag vyvíjí zařízení, která rozšiřují funkce, a tudíž i možnosti využití běžných dronů. Dokáží je identifikovat v reálném čase a umí je vzájemně propojit. Firma zároveň vyvíjí i další doplňková zařízení pro připojení k jakémukoliv dronu. Čtyřčlenný tým start-upu se dal dohromady na Space Applications Hackathonu pořádaném CzechInvestem na podzim 2018. Od té doby nejenže vyvinul první prototyp, ale rozvinul spolupráci i s dalšími významnými hráči v sektoru dronů v České republice.
Systém firmy Neuron Soundware rozpozná pomocí umělé inteligence a strojového učení závady výrobních strojů na základě analýzy jejich zvuku. Na jeho implementaci a rozvoji spolupracuje start-up s mnoha významnými firmami jako Mercedes-Benz, BMW, LG, Siemens, Airbus či Škoda a nyní by rád ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou našel jeho využití i v kosmickém průmyslu.
Společnost Statosyst, která v loňském roce vyhrála české regionální kolo soutěže Galileo Masters, vyvíjí stratosférickou observatoř HAPS (High Altitude Pseudo Satellite), která bude z výšky 20 kilometrů schopna poskytovat stejné služby jako družice z oběžné dráhy, avšak s výrazně nižšími náklady. S prototypem, který bude operovat ve výšce 3 kilometrů, by start-up chtěl vstoupit na trh do roku 2021.
Další dva start-upy pak své zázemí najdou v brněnské pobočce ESA BIC v JICu.
Firma SkyMaps chce během inkubace zdokonalit svou aplikaci optimalizující využití pesticidů v zemědělství. Aplikace kombinuje snímky z dronů a družic pro pozorování Země.
Spin-off Slovenské organizace pro vesmírné aktivity (SOSA) Spacemanic vypustil v roce 2017 na oběžnou dráhu první slovenský cubesat, tedy miniaturní družici, skCUBE. V inkubátoru chce start-up cubesaty dále rozvíjet a rozšířit jejich využití pro zákazníky po celém světě.
Z jednadvaceti start-upů, které již využily či aktuálně využívají podpory inkubátoru ESA BIC Prague, třináct pochází z Česka, ostatních osm pak má kořeny v zemích jako Francie, Švýcarsko, Spojené státy americké, Egypt či Slovensko. Sedm jich již svou inkubaci ukončilo. Sedmnáct se zabývá využitím kosmických technologií v praxi, čtyři rozšiřují využití svých produktů do kosmického průmyslu. Mezi technologie, kterými se zabývají, patří například drony, simulační software, družicová navigace, pozorování Země či pokročilé materiály. (viz příloha ESA_BIC_Prague_3_roky_INFOGRAFIKA)
„Mnohé z našich start-upů již rozšířilo své aktivity do zahraničí, založily zde pobočky, spolupracují s předními světovými hráči ve svém oboru, získaly mezinárodní ocenění, nové zákazníky či obchodní partnery,“ říká Marek Aldorf z ESA BIC Prague. „Osm z nich již dokonce našlo své investory. Získaly investice v souhrnné výši přesahující 75 milionů korun,“ dodává.
„Kvalita projektů, jejich různorodost a schopnost získat investice je v ESA BIC Prague nad průměrem celé sítě inkubátorů ESA BIC,“ říká Frank Salzgeber, vedoucí Centra technologického transferu a byznys inkubace Evropské kosmické agentury. „Očekávám, že dopad této iniciativy bude pro českou i evropskou ekonomiku ještě významnější. Co považuji za zajímavý aspekt, jsou zahraniční start-upy, které se do ESA BIC Prague hlásí. Svědčí to jednak o zájmu zahraničních firem podnikat v České republice a také o otevřenosti této země,“ dodává. (28.5.2019)