Za neočekávané opravy auta utratili loni Češi v průměru téměř 15 tisíc

Neočekávanou opravu svého vozidla v důsledku havárie nebo poruchy muselo v posledním roce řešit 41 % Čechů, kteří mají ve své domácnosti automobil. Průměrná cena nutné opravy vozu činila 14 931 Kč. Vyplývá to z obsáhlého průzkumu společnosti Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost PROFI CREDIT.
Z dotazníkového šetření uskutečněného na vzorku 1 500 respondentů vyplynulo, že minimálně jeden automobil má ve své domácnosti 84 % Čechů. Ve většině případů jde o vůz soukromý. Benefit ve formě služebního vozu čerpá pouze 10 % dotázaných.
Neočekávanou opravu v průběhu posledního roku řešili 4 z 10 českých automobilistů. 9 % z nich dokonce připustilo více než jednu takovou opravu. Náklady na její pokrytí se přitom mohou značně lišit v závislosti na typu poruchy, značky či stáří vozidla. Více než polovina respondentů (51 %) uvedla, že se při financování nenadálé poruchy vešla do 10 tisíc Kč. 13 % za ni zaplatilo více než 20 tisíc Kč. Průměrná částka, kterou čeští šoféři za tuto položku v posledním roce vydali tak činí 14 931 Kč.
A to pro řadu řidičů není málo. Ačkoliv 90 % respondentů uvedlo, že tento výdaj pokrylo z běžného příjmu či vlastních úspor, zbylých 10 % si na něj muselo půjčit. „Z našich interních průzkumů víme, že půjčka na nezbytnou opravu auta, kterým žadatel dojíždí do práce, nebo vozí děti do školy, je jedním z velmi častých důvodů žádostí o úvěr. V tomto případě žadatelé požadují především rychlost, s jakou jsou jim finance doručeny na účet“, doplňuje Pavel Klema, ředitel společnosti PROFI CREDIT.
Z průzkumu dále vyplývá, že autorizovaný servis navštěvuje pouze 36 % těch, kteří vlastní soukromý automobil. Tento fakt úzce souvisí s tím, že 7 z 10 Čechů si naposledy pořídilo automobil ojetý. A na ten se výhody autorizovaných servisů nevztahují. Ti, co si naposledy koupili nový vůz, logicky jezdí do autorizovaných servisů nejvíce.
Poměr nových vůči ojetým automobilům se v rámci českého vozového parku v nejbližší době příliš měnit nebude. Jeho obměna totiž probíhá jen velmi pozvolna. Pouze 2 % respondentů nakupuje auto častěji než jednou za tři roky. 57 % dotázaných mění auto v rozmezí 3–10 let a 31 % méně často než jednou za 11 let.
Češi si svá auta udržují. Téměř tři čtvrtiny respondentů (74 %) alespoň občas jezdí s některým se svých automobilů do myčky. Pravidelně pak 16 % dotázaných. 4 z 10 vlastníků soukromých aut má svůj vůz garážovaný. Týká se to ve větší míře obyvatel vesnic než měst, kde je garážových ploch chronický nedostatek.
Podle výsledků průzkumu jsou Češi poměrně vzornými řidiči dodržujícími pravidla silničního provozu. K tomu, že dostali v posledním roce pokutu se přiznalo pouze 16 % dotázaných. Průměrná částka za pokuty činila 1 356 Kč. (28.3.2019)