Za pouhou desetinou patentů stojí žena

Přihlašovatelé z Česka podali v roce 2021 k patentové ochraně u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) celkem 541 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Mezi přihlašovateli bylo 43 % podniků, 29 % fyzických osob, 21 % veřejných vysokých škol a 6 % patentových přihlášek podaly veřejné výzkumné instituce. Ve stejném roce bylo subjektům z Česka uděleno 453 patentů.
Patentová aktivita tuzemských subjektů v posledních dvou letech klesá, v roce 2021 podaly téměř o třetinu méně patentových přihlášek než v roce 2019, v porovnání s rekordním rokem 2013 to je dokonce o polovinu podaných patentových přihlášek méně.
V posledních deseti letech tvořily ženy pouze desetinu původců patentových přihlášek podaných tuzemskými subjekty. U podniků byl podíl žen vynálezkyň na podaných firemních patentových přihláškách pouze 8 %, u fyzických osob 6 %. „Příznivější situace byla v případě veřejného výzkumu. U veřejných vysokých škol byl podíl žen jako původců vynálezů u patentových přihlášek podaných za posledních deset let 13 %, u veřejných výzkumných institucí dokonce 23 %,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Prostřednictvím ÚPV bylo v minulém roce v Česku uděleno či validováno 6 781 patentů. Mezi přihlašovateli, kterým byl v roce 2021 udělen či validován patent, dominovaly zahraniční subjekty, které získaly 6 328 patentů. „Jednoznačně nejvíce validovaných patentů pro území ČR pochází dlouhodobě z Německa, vloni bylo německým subjektům v Česku validováno 1 600 patentů. Z neevropských zemí dominují Spojené státy s téměř 1 200 validovanými patenty v roce 2021,“ dodává Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Patentová aktivita přihlašovatelů z ČR v zahraničí je stále velmi nízká. V roce 2020 podaly subjekty z Česka u zahraničních patentových úřadů celkem 1 031 patentových přihlášek. Necelá polovina jich byla podána u patentového úřadu Spojených států, pětina pak připadla na Evropský patentový úřad (EPO). V absolutním vyjádření podaly v roce 2020 České subjekty u EPO celkem 207 přihlášek svých vynálezů. V porovnání se sousedním Rakouskem je to desetkrát méně, se Švýcarskem dokonce téměř 40krát méně. Mezi evropskými přihlašovateli u EPO dominuje Německo s 26 tisíci patentovými přihláškami. Jednoznačně nejvíce patentových přihlášek u EPO podaly subjekty ze Spojených států, necelých 45 tisíc. Pro zajímavost, firmy jako Samsung, Huawei či LG podaly v roce 2020 u EPO kolem třech tisíc přihlášek svých vynálezů.
Analýzu Ochrana průmyslového vlastnictví naleznete na webu ČSÚ. (21.6.2022)