Za vysokým přebytkem obchodní bilance stojí snížený dovoz

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld. Kč, který byl meziročně o 17,6 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 9,0 mld. Kč (v důsledku poklesu dovozu o 9,6 mld. Kč) a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,2 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství). Zlepšila se bilance strojů a zařízení o 2,3 mld. Kč a ve stejné výši i bilance základních kovů.
Zhoršila se hlavně bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 7,5 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 2,4 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v červnu přebytkem 67,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 13,1 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 4,3 mld. Kč a dosáhl 31,4 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 4,0 %) a dovozu (o 3,1 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,4 % na 301,5 mld. Kč a dovoz o 6,6 % na 267,4 mld. Kč. Červen 2020 měl o dva pracovní dny více než červen 2019.
V lednu až červnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 50,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 54,1 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 13,6 % a dovoz o 11,4 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (6.8.2020)