Za zvuku cirkulárek: Na podzim roste počet úrazů rukou

Podzimní sezóna je mimo jiné spojená s přípravami topného dřeva na zimu. V tomto období, kdy s cirkulárkou nebo sekyrou pracujeme nejčastěji, lékaři evidují častější zranění rukou, například amputace prstů. Vyhnout se rizikům není snadné, protože žádné ochranné pomůcky neslibují spolehlivý výsledek. Jejich užití může být naopak kontraproduktivní, například v případě, kdy se rukavice zachytí o roztočený kotouč cirkulárky a stane se tak samotnou příčinou zranění. Než k takovémuto úrazu dojde, je dobré připomenout si, jak při něm postupovat. Lékaři kromě zvýšené opatrnosti rovněž doporučují využít pojištění rukou.
„Zranění a amputace v oblasti horních končetin představují celoroční problém s maximy v době práce se dřevem, tedy na jaře a na podzim. 80 % úrazů je způsobeno stolní nebo ruční okružní pilou. Nejčastější lokalizací jsou střední články prstů a oblast středních kloubů. Základem postupu při takovém to zranění je použití tlakového obvazu na ránu a zástava krvácení – to vše spadá do laické první pomoci a přivolání RZP,“ říká MUDr. Tomáš Hellmuth z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysoké nad Jizerou.
Dostatečné povědomí o rizikách, opatrnost a dodržování bezpečných pracovních postupů jsou faktory, které snižují pravděpodobnost, že se člověk při práci zraní. „Pro práci s motorovou pilou je důležitá ochrana téměř všech částí těla - ochranný protipořezový oděv, antivibrační rukavice pro práci s motorovou pilou a zejména pak tzv. lesnický set, který osahuje kompletní ochranu hlavy, zraku a sluchu (přilba, sluchátka, štít). Při profesionálním užívání se tyto prostředky ještě doplňují vhodnou protipořezovou obuví,“ říká Jan Chovanec, zástupce obchodního ředitele Canis Safety, výrobce a prodejce ochranných pomůcek.
Pokud ale rizikovou práci, kde by mohlo dojít ke zranění rukou, provádí člověk častěji, mohl by zvážit i pojistku horních končetin. „Pokud někdo pracuje v rizikovém prostředí s rizikovými nástroji, je důležité, aby dodržoval bezpečnostní zásady a pracoval jen na profesionálních zařízeních. V případě, že člověka práce rukama živí, je velmi vhodné, aby si nechal pojistit ruce,“ dodává Hellmuth.  
Že si jsou Češi vědomi rizik vedoucích ke zraněním rukou, dokládá rostoucí zájem o pojištění horních končetin. UNIQA před více než pěti lety zařadila jako první na českém pojistném trhu do svého komplexního životního programu i speciální krytí pro horní končetiny, o něž roste zájem zhruba o 15 % ročně. V současné době eviduje UNIQA už více než třicet tisíc pojistných smluv s tímto připojištěním, které kryje jak pracovní a mimopracovní úrazy, tak i specifická onemocnění, včetně nemocí z povolání.
„O naše připojištění rukou nejvíce projevují zájem lidé vykonávající profese, kde jsou ruce zásadní, jako jsou dělníci, lékaři, maséři, chemici, fotografové, optici nebo řemeslníci. Původně bylo určeno pro profese jako hudebník nebo chirurg, ale zjistili jsme, že svých rukou si cení lidé bez ohledu na povolání. Zájem tak projevují i obchodníci, učitelé a často i studenti. Připojištění kryje pracovní i mimopracovní úrazy, ale i specifická onemocnění, jako jsou syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritidu nebo tzv. tenisový loket,“ přibližuje Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. (1.10.2019)