Začalo nové období Fondů EHP a Norska, ČR získá 5 miliard

V pražském Planetáriu bylo 20. 2. oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska v České republice. Během nového programového období bude možné až do roku 2024 podpořit těmito prostředky širokou škálu projektů za přibližně 5 miliard korun. Zároveň byly slavnostně podepsány Dohody o Programu Kultura a Programu Životní prostředí. Po vyhlášení výzev bude už v blízké době možné podávat projektové žádosti.
Na slavnostním zahájení pořádaném Národním kontaktním místem Fondů EHP a Norska v České republice zastupovala Českou republiku náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková. Za donorské země se akce zúčastnili velvyslanec Norského království J. E. Robert Kvile, velvyslanec Islandské republiky J. E. Thórir Ibsen a zástupce velvyslanectví Lichtenštejnského knížectví Dominik Marxer. Přijeli také zástupci partnerů na úrovni programů z donorských zemí, zprostředkovatelé jednotlivých programů a programových partnerů z České republiky.
„Od podpisu Memorand v září 2017 jsme udělali v přípravě všech programů velký pokrok. Důkazem je, že dvě Dohody o programu byly již podepsány, a to programu Vzdělávání a programu Justice, a další dvě Dohody o programu budou podepsány dnes při této významné události. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat donorům a partnerům za dlouhodobou podporu a spolupráci, která bude jistě úspěšně pokračovat i nadále,“ prohlásila náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková.
„Mluvím i za naše partnery z Islandu a Lichtenštejnska, když říkám, že naše spolupráce s Českou republikou v rámci Fondů EHP a Norska je dlouhodobě vynikající. Podařilo se nám uskutečnit více než tisíc projektů, které lidem ve všech částech republiky prokazatelně pomohly, ať už jde o lepší služby v nemocnicích, opravené památky či ochranu životního prostředí. Jsem také velmi rád, že sdílíme základní hodnoty, na kterých jsou Fondy EHP a Norska postaveny, a to je respekt k lidským právům a důležitost mezilidské tolerance,“ uvedl norský velvyslanec Robert Kvile.
Účastníci zahajovací konference představili vybrané programy, nastínili oblasti podporovaných aktivit a také možnosti podpory bilaterální spolupráce pro instituce z České republiky a donorských zemí. Dále oznámili i předpokládané termíny vyhlášení výzev. První, nyní již ukončená výzva na podporu bilaterální spolupráce, byla vyhlášena v srpnu loňského roku, další výzva bude otevřena na jaře 2019. V současné době je otevřena výzva v programu Vzdělávání. Další výzvy v ostatních programech budou následovat v průběhu roku 2019 a příštích letech programového období.
Česká republika je příjemcem podpory z Fondů EHP a Norska již od roku 2004 a doposud z nich získala na podporu mnoha zajímavých projektů více než 6 miliard korun. Ve třetím období, které potrvá 7 let, budou částkou přibližně 5 miliard korun do roku 2024 podpořeny projekty zaměřené především na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, začlenění Romů a rozvoj občanské společnosti. Projekty budou podporovány prostřednictvím programů, které zastřešují jednotlivé oblasti podpory. (20.2.2019)