Začalo zavážení imitátorů paliva do 2. bloku Běloruské JE

Druhý blok Běloruské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200 se připravuje na spouštění, od 7. března 2021 jsou do aktivní zóny zaváženy imitátory jaderného paliva. Tuto elektrárnu v Bělorusku staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.
Tento proces je nezbytnou součástí přípravy před zavezením jaderného paliva do reaktoru a zároveň je vlastně takovou generální zkouškou. Během přesunu imitátorů palivových kazet ze skladu čerstvého paliva do reaktorové budovy jsou totiž v praxi vyzkoušeny transportní a technologické úkony a ověřena připravenost zavážecího stroje.
Imitátory jsou, co se týče rozměrů, hmotnosti a konstrukčních materiálů, přesnou kopií palivových kazet, akorát neobsahují jaderný materiál. V aktivní zóně budou použity během přípravy bloku ke spouštění, konkrétně během etap studených a horkých zkoušek primárního okruhu.
„Zahájení zavážky imitátorů paliva potvrzuje připravenost reaktoru, všech zařízení pro přepravu paliva a systémů primárního okruhu k etapě studených a horkých zkoušek. Ty prověří soulad primárního okruhu s parametry danými projektem a s bezpečnostními požadavky. Po zavezení všech 163 imitátorů bude reaktor uzavřen a po získání nezbytných povolení zahájíme hydraulické zkoušky. Před námi tak bude stát obrovský cyklus technologicky náročných procesů, jejichž průběh budeme muset přísně dokládat a které se provádějí během přípravy bloku k fyzikálnímu spouštění,“ uvádí ředitel projektu výstavby Běloruské jaderné elektrárny ve společnosti IK ASE (inženýringová divize Rosatomu) Vitalij Poljanin.
Běloruská jaderné elektrárna se dvěma bloky VVER-1200 bude mít celkový výkon 2400 MWe a staví se poblíž obce Ostrovec v Bělorusku. Pro první jadernou elektrárnu v zemi byl vybrán ruský projekt generace III+, který plně odpovídá mezinárodním normám a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti jaderné bezpečnosti. První blok této elektrárny se stal prvním blokem VVER-1200, který vyrábí elektřinu za hranicemi Ruské federace.
Do Běloruské jaderné elektrárny směřovala produkce řady českých firem, ať už jde o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony, nebo laboratorní vybavení. Je to podobné jako i v případě dalších bloků VVER-1200. Například v jaderných elektrárnách Leningradská II, Novovoroněžská II a Ostrověcká je možné najít armatury od společností Arako, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, potrubí od Lavimont Brno, čerpadla od Sigma Group, kabely a kabelové, průchodky od Kabelovny Kabex, servopohony od ZPA Pečky a další produkci vyrobenou v Česku. Celkem jde o zboží v hodnotě přes 2 miliardy korun. (15.3.2021)