Začátek roku 2019 zaznamenal mírný pokles počtu i objemu vypisovaných veřejných investic

V prvním měsíci roku 2019 bylo vypsáno 625 veřejných investic v celkové hodnotě 21 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje mírný čtyřprocentní, respektive devítiprocentní pokles. V oblasti ukončování výběrových řízení začátek roku zaznamenal zvýšenou aktivitu investorů a konkrétním dodavatelům bylo zadáno o polovinu více zakázek než v loňském roce. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2019.
V lednu roku 2019 vyhlásili veřejní investoři celkem 625 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 21 miliard korun. Oproti srovnatelnému období loňského roku se jedná o pokles počtu vypsaných soutěží o 4,3 procenta a zároveň o téměř desetinový (8,9 procenta) pokles jejich hodnoty. Z vyhlášených lednových zakázek pak byla dále 2 procenta zadavateli zrušena. Největší zakázku v hodnotě 1,16 miliardy korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na JV obchvat I/38 Havlíčkův Brod. „Lednová negativní bilance počtu vyhlášených veřejných zakázek je způsobena vysokou srovnávací základnou začátku roku 2018, kdy oproti letům 2016 a 2017 by naopak šlo o pětinový nárůst. Vývoj v dalších měsících pak očekáváme velmi podobný se zvýšeným zastoupením investic z dopravní infrastruktury,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
V prvním měsíci letošního roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 4930 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 43 miliard korun. V meziročním srovnání jde sice o významný poloviční (52,8 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží, avšak jejich objem zaznamenal pokles o 15,7 procenta. Největší veřejnou zakázku v hodnotě 1,29 miliardy korun zadala Vězeňská služba České republiky na koncesi na výstavbu a provoz výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, v těsném závěsu pak následovala další velká zakázka na modernizaci dálnice D1 v úseku 07, EXIT 56 Soutice až EXIT 66 Loket v hodnotě 1,18 miliardy korun zadaná Ředitelstvím silnic a dálnic. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. (5.3.2019)