Zahájení druhého kola veřejné konzultace k vysokorychlostnímu internet

MPO dnem 17. ledna 2020 zahájilo veřejnou konzultaci k navrženým intervenčním oblastem, (souborům základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.
Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí, s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním pánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA, pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný.
Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).
Seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen ze dvou částí. Obsahuje seznam ZSJ, ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje v dostatečném rozsahu zajistit a obsahuje také seznam oblastí (ZSJ) ve kterých byly deklarovány v roce 2015 plány výstavby, které však do konce roku 2018 nebyly z jakýchkoli příčin realizovány a ve kterých žádný z investorů požadovaným způsobem nedoložil plán jejich realizace.
Oba výše uvedené seznamy základních sídelních byly prověřeny ve veřejné konzultaci uzavřené v prosinci roku 2019.
Jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný, nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.
Tato veřejná konzultace je otevřena do 17. února 2020. Subjekty, které chtějí podat své připomínky a podněty tak mohou učinit prostřednictvím  webové aplikace, kterou naleznete na: www.verejnakonzultace.cz
Výzva k předkládání projektů do třetího kola výzvy bude zveřejněna v návaznosti na vypořádání připomínek z této veřejné konzultace. (22.1.2020)