Zahraniční obchod se zbožím: Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 21,3 mld. Kč horší výsledek.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně vyšší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 6,8 mld. Kč, základními kovy o 5,2 mld. Kč, chemickými látkami a přípravky o 2,4 mld. Kč. Dále se snížil přebytek bilance s motorovými vozidly o 3,2 mld. Kč a zhoršila se bilance elektrických zařízení přechodem z aktiva do pasiva o 2,4 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 1,6 mld. Kč a u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,3 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 4,3 % na 299,8 mld. Kč a dovoz o 12,3 % na 307,1 mld. Kč. Červenec 2021 měl o dva pracovní dny méně než červenec 2020.
V lednu až červenci 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 77,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 21,3 % a dovoz o 21,0 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,1 %, zatímco dovoz klesl o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,9 %) a dovozu (o 0,7 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v červenci přebytkem 44,2 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 3,2 mld. Kč, Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Slovenskem o 1,0 mld. Kč.
V červenci tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,4 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 5,3 % (9,8 mld. Kč) na 194,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 12,0 % (16,2 mld. Kč) a dosáhl 151,6 mld. Kč. V červenci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 3,4 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 15,7 mld. Kč na 49,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 5,8 mld. Kč a Tureckem o 2,4 mld. Kč. Deficit obchodu s Japonskem se prohloubil o 2,7 mld. Kč.
ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2020 klesl meziročně vývoz o 5,7 % na 3 483,1 mld. Kč a dovoz o 6,9 % na 3 303,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 179,9 mld. Kč ve srovnání s 145,7 mld. Kč v roce 2019. (6.9.2021)