Zahraniční obchod se zbožím byl meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,4 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,9 mld. Kč a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,6 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a menšího dovezeného množství). Zlepšila se také bilance základních kovů o 1,6 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,8 mld. Kč a nižší aktivum bilance elektrických zařízení o 1,4 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v září přebytkem 72,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,5 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 2,9 mld. Kč a dosáhl 36,1 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 5,1 % a dovoz o 2,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,5 %) a dovozu (o 1,3 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 2,2 % na 334,4 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 2,3 % na 300,0 mld. Kč. Letošní září mělo stejný počet pracovních dní jako září loňského roku.
V lednu až září 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 107,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 24,9 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 9,4 % a dovoz o 8,9 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (6.11.2020)