Zahraniční obchod se zbožím - obchodní bilance byla po pěti měsících v přebytku

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 26,3 mld. Kč nižší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 7,6 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 7,2 mld. Kč a základními kovy o 5,1 mld. Kč. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 4,5 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 8,3 mld. Kč vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny. Zvýšil se také přebytek u produktů souvisejících s odpady o 1,1 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 % na 380,4 mld. Kč a dovoz o 17,1 % na 374,7 mld. Kč. Listopad 2021 měl o jeden pracovní den více než listopad 2020.
V lednu až listopadu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 147,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,4 % a dovoz o 19,0 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 6,0 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,3 %) a dovozu (o 1,2 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v listopadu přebytkem 76,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč nižší. Kladné saldo obchodu s Francií kleslo o 3,1 mld. Kč a zvětšil se deficit obchodu s Polskem o 2,1 mld. Kč. Vzrostlo naopak aktivum obchodu s Německem o 3,7 mld. Kč a Slovenskem o 2,9 mld. Kč.
V listopadu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,7 %. Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,2 % (19,0 mld. Kč) na 250,7 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 13,0 % (20,1 mld. Kč) a dosáhl 175,1 mld. Kč. V listopadu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,6 mld. Kč na 68,5 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 9,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 6,0 mld. Kč a Kazachstánem o 2,0 mld. Kč. (7.1.2022)