Zahraniční obchod - září 2018 - dovoz rostl rychleji než vývoz

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší.
Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především zhoršení salda ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,2 mld. Kč a prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 2,5 mld. Kč v důsledku rostoucích cen. Přebytek se snížil u bilance strojů a zařízení o 0,7 mld. Kč a motorových vozidel o 0,5 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména menší deficit bilance základních kovů (meziročně o 1,5 mld. Kč).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 62,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 11,8 mld. Kč na 48,1 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 0,7 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 vzrostl vývoz o 1,8 % na 301,8 mld. Kč a dovoz o 3,7 % na 288,1 mld. Kč.
V lednu až září 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 112,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 34,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,1 % a dovoz o 3,6 %.
Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Informace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v září 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,0 % a dovoz o 2,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,6 mld. Kč a dovoz zboží 326,8 mld. Kč.
Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 3,1 %.
Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. (6.11.2018)