Zahraniční pomoc pro snazší digitální transformaci českých firem: projekt DigitaliseSME

V průběhu letošního roku běží ve všech zemích EU včetně Česka evropský projekt DigitaliseSME, který si klade za cíl pomáhat firmám s jejich digitální transformací, a to prostřednictvím přeshraničních výměnných pobytů odborníků na různé oblasti digitalizace - digitálních enablerů - přímo ve firmách. Firmy mohou získat účinnou pomoc při své vnitřní digitalizaci se zaměřením na různé oblasti, jako jsou digitální marketing, automatizace komunikace se zákazníky nebo zefektivnění vnitřních procesů s využitím digitálních nástrojů. Náklady na realizaci tohoto odborného poradenství jsou kryty z rozpočtu EU a hostitelská firma hradí přicestovavšímu odborníkovi pouze ubytování.
Za Českou republiku a okolní země je k dispozici maximálně 15 míst pro zájemce z řad malých a středních firem, které mají zájem posunout své podnikání vpřed s využitím digitálních nástrojů. Základním předpokladem pro účast v projektu je registrace firmy skrze webové rozhraní a identifikace smysluplného interního digitálního projektu, který má systémový charakter a mohl by sloužit jako inspirace i ostatním podnikům. A pak také samozřejmě dostatek ochoty a kapacity hostitelské firmy po dobu jednoho měsíce intenzivně spolupracovat s vybraným "digitálním enablerem" - odborníkem na oblast digitalizace, do které spadá projekt hostitelské firmy.
"Celá digitální transformace je a měla by být o efektivitě, produktivitě a zlepšení péče o zákazníky," říká k základní motivaci firem pro účast v projektu DigitaliseSME jeho národní koordinátorka pro ČR a okolní země Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno. "Pokud firmy nezlepší tyto tři zásadní oblasti - které jsou nedílně propojené - riskují, že je v příštích pěti až deseti letech předstihne jejich dynamičtější konkurence," uzavírá Tereza Šamanová.
A jak to tedy prakticky udělat?
Jste-li malá a střední firma se sídlem v některém ze států EU a EHP a máte-li zájem o realizaci projektu, který napomůže Vaší digitální transformaci, pak se přihlaste na www.digitalisesme.eu k účasti do projektu DigitaliseSME a získáte zcela bezplatně měsíc času Vámi vybraného zahraničního odborníka na Vámi vybranou oblast digitalizace.
Musíte však na straně druhé:
- Identifikovat si interní digitální projekt, při jehož realizaci uvítáte pomoc zahraničního odborníka.
- Zajistit pro tohoto hostujícího odborníka ubytování a stravu po dobu jeho pobytu u Vás ve firmě (jehož délka obvykle nepřesáhne 2 týdny; zbývající 2 týdny projektu je možné realizovat distančně).
- Počítat s tím, že na realizaci Vašeho "digitálního projektu" musíte být kapacitně připraveni.
Zájem o zapojení do projektu DigitaliseSME již projevilo téměř 130 firem z celé Evropy, pro které je připraveno pracovat více než 80 odborníků na různé oblasti digitalizace (digitálních enablerů) ze všech evropských zemí. Zapojit se a vybrat si mezi nimi svou pomoc pro digitální transformaci můžete i Vy.
Národním koordinátorem projektu DigitaliseSME pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko je sdružení CzechInno - nevládní nezisková a apolitická organizace, která stála u zrodu Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a je jedním z partnerů Hubu pro digitální inovace (H4DI), jehož cílem je napomáhat českým malým a středním firmám v jejich digitální transformaci.
Náklady na projekt DigitaliseSME jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie. (21.5.2019)