Zájem škol o finanční vzdělávání hravou formou roste, ukázal European Money Quiz

Do druhého ročníku mezinárodní soutěže European Money Quiz, jenž v Česku koordinuje Česká bankovní asociace (ČBA), se zapojilo více než 70 tříd základních škol i víceletých gymnázií napříč celou Českou republikou, tj. více než 1400 žáků.  Vítězem národního kola se stala třída kvarta 8letého gymnázia A (4A8) z Gymnázia Benešov, která na testové otázky, prostřednictvím soutěžní platformy Kahoot!, zvládla odpovědět bez chyby za necelé tři minuty. Vítězná třída má nyní vybrat své reprezentanty jako zástupce České republiky na evropském finále této soutěže v Bruselu.
European Money Quiz (EMQ) je celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti organizovaná Evropskou bankovní federací (EBF), která je určena žákům ve věku 13 až 15 let a která má dvě úrovně – nejdříve národní kolo a následně evropské finále všech zapojených zemí. To se bude konat 7. května v Bruselu. Do letošního druhého ročníku se v národním kole zapojilo více než 1400 dětí ze 73 tříd napříč celou Českou republikou. Největší zastoupení měly základní školy v počtu 64 tříd, 9 tříd pak bylo z gymnázií. Oproti prvnímu ročníku se zájem ze stran škol více než zdvojnásobil. „Zvyšující se povědomí a zájem o soutěž ze strany škol, jakožto i o finanční vzdělávání celkově, nás velmi těší. Doufáme, že v příštím roce se jejich počet ještě navýší,“ komentuje Helena Brychová, gestorka finančního vzdělávání a vedoucí finančních projektů České bankovní asociace.
Finanční znalosti Čechů jsou totiž stále průměrné a příliš se nezlepšují. Index finanční gramotnosti, který ČBA pravidelně měří celorepublikovým průzkumem, se dlouhodobě drží okolo hranice 55 bodů ze 100. Slabší jsou ve svých znalostech právě mladší respondenti. "I když je finanční vzdělávání součástí rámcových vzdělávacích programů středních i základních škol, jde o celoživotní záležitost a hodně se učíme také praxí. Samozřejmě, že výchozím bodem je především rodina, ale škola může správné základy upevnit, přinést vysvětlení a rozvinout znalosti na odpovídající úroveň. Důležitou roli ve finančním vzdělávání hrají tedy i učitelé, jejich možnosti v rámci školy a jejich ochota se tématům finanční gramotnosti věnovat," dodává Helena Brychová.
Republikový vítěz je z Benešova
Letošním vítězem národního kola se stala kvarta 8letého gymnázia A z Gymnázia Benešov, která získala více než 13 500 bodů a stala se tak jasným vítězem. Spolu s dalšími 6 třídami se zařadila k soutěžícím, kteří v testu neudělali ani jednu chybu.
  1. místo: Gymnázium Benešov (třída 4A8), Středočeský kraj: 13 538 bodů
  2. místo: ZŠ Přerov U tenisu (třída 9.A), Olomoucký kraj: 13 192 bodů
  3. místo: ZŠ Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou (třída 9.C), kraj Vysočina: 13 029 bodů
  4. místo: 10. ZŠ Plzeň (8.B), Plzeňský kraj: 12 986 bodů
  5. místo: 10. ZŠ Plzeň (7.A), Plzeňský kraj: 12 775 bodů
„Věříme, že pro všechny zúčastněné třídy soutěž splnila svůj účel a žáci se hravou formou naučili něco nového, co jim v budoucnu může pomoci nejen v oblasti finanční gramotnosti,“ míní Brychová a pokračuje: „Vítězům blahopřejeme a na evropském finále v květnu jim samozřejmě budeme držet palce.“ V loňském prvním ročníku Českou republiku reprezentovali zástupci ze ZŠ Jeseniova v Praze, kteří se svými znalostmi patřili do nejlepší desítky. Evropským Šampionem 2018 byla ZŠ z Polska. 
Luďka Turková, učitelka vítězné třídy
Do soutěže jsme se přihlásili letos poprvé, a to díky kolegyni vyučující seminář finanční matematiky, která mne o soutěži informovala. Z výhry máme obrovskou radost. K přípravě na soutěž jsme využili cvičné testy a studenti využili mj. i nedávno získané znalosti z finanční gramotnosti z hodin Občanské výchovy. Kromě zaměření na finanční gramotnost je pro nás přidanou hodnotou soutěže aplikace Kahoot! – pro studenty je to něco nového, zábavného a zároveň si rozšíří své znalosti. Plánuji ji začít využívat i v jiných předmětech pro zpestření výuky.
Rychlost není vše
Národní kolo i evropské finále probíhá prostřednictvím platformy Kahoot! Principem je správně zodpovědět 15 testových otázek z oblasti spoření, platebního styku, kybernetické bezpečnosti, dluhů a hospodaření s penězi vůbec, a to v co nejkratším čase (na otázku je minuta). Samotná hra se zobrazuje na sdílené obrazovce a na odpovědích spolupracuje celá třída, i když do tabletu nebo chytrého telefonu je zpravidla zadává jeden nebo několik určených žáků.
„V soutěži nejde jen o rychlost, ale především o správnost. Čím rychleji žáci odpoví, tím více bodů totiž získají, ale jen v případě, že odpoví správně. Za špatnou otázku se body nepřičítají, ani neodečítají,“ vysvětluje Brychová. Ukázku důležitosti rychlosti i správnosti lze vypozorovat na výsledcích. Např. vítězná třída z Gymnázia Benešov celou hru zahrála za 3 a půl minuty. Nebyla sice nejrychlejší, ale tím, že test zvládla bez chyby a získala nejvíce bodů. Nejrychleji zpracovaný test byl třídy z Moravskoslezského kraje, a to za necelé 2 minuty (1 minuta 8 s). I přesto, že třída byla rychlejší než vítěz, udělala dvě chyby a získala bodů méně. Průměrně test třídám trval 5 minut a 4 s.
Na variabilní úrokové sazbě „ztroskotalo“ nejvíce tříd
Po loňských zkušenostech a zpětné vazbě dětí i učitelů byla obtížnost testu nastavena na vyšší úroveň, koncept ale zůstal stejný. Kvíz tvoří namixované otázky z balíčku vytvořeného v rámci EBF, který dostává každá ze zapojených zemí, a otázky připravené ČBA odrážející specifika ČR.
Nejproblematičtější otázkou letošního národního kola byla otázka související s vysvětlením variabilní úrokové míry při půjčování peněz. Správnou odpověď, že se jedná o sazbu navázanou na vývoj finančního trhu, která se může často měnit, nevědělo rovných 40 tříd. V loňském roce dělaly dětem problém otázky související s eurem. Na druhou stranu otázky související s kyberbezpečností se ukazují jako poměrně snadné. K „lehkým“ otázkám se také zařadila otázka, co je důležité si zjistit, když žádáte o půjčku a porovnáváte si nabídky od různých společností. Že jde o ukazatel RPSN nevěděly jen 4 třídy.
Celková průměrná chybovost v loňském roce dělala dvě chyby na test, letos to byly čtyři chyby. Nejčastěji se v testu vyskytovalo pět chyb (13 tříd). „Otázky byly ale opravdu o něco těžší než loni, což jsme udělali záměrně. Jednak aby více vynikly rozdíly ve znalostech žáků a jednak jsme chtěli podnítit větší zájem o problematiku – žáci se pak více ptají a ve třídě se k tématu rozvíjí diskuze,“ vysvětluje Brychová a uzavírá: „Přípravě na soutěž se děti a jednotlivé třídy věnovaly různě, nejen formou, ale zejména intenzitou. Některé zkoušely cvičné testy měsíc, jiné se přípravě věnovaly pár dní. Dát učitelům do rukou nástroj, který mohou při vyučování využívat celoročně a který děti baví, je kromě zvyšování zájmů dětí o problematiku financí cílem soutěže i naším. “
Aplikaci Kahoot! mohou třídy totiž využívat celoročně nejen během soutěže – mohou prostřednictvím něj zadávat domácí úkoly, v hodině desetiminutovky na zopakování látky z předchozí hodiny apod. Což potvrzuje i jeden z učitelů ze ZŠ Bohumila Hrabala, Matěj Rašovský: „Zhruba měsíc a půl před soutěží jsem přes Kahoot! zadával různé domácí úkoly. Děti to bavilo, aplikaci si mohly vyzkoušet doma a já jsem prostřednictvím výsledků měl přehled o tom, jak pracují. Otázky související s finanční gramotností v dětech evokovaly další otázky – ptali se mě na ně a odpovědi jsme spolu řešili.“ (5.4.2019)