Zajistit dostatek vody je úkol pro nás i pro příští generace

Ministr Jiří Milek na dvoudenním výjezdu vlády do Jihomoravského kraje jednal se zástupci tamní Agrární komory i Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR o tom, jak zajistit dostatek vody v regionu. Možností je například údržba a budování závlahových zařízení nebo zvýšení retenčních vlastností stávajících nádrží.
„Jižní Moravu sužuje nedostatek vláhy. V tradiční a úrodné zemědělské oblasti je to problém, který musíme řešit. Potřebujeme zvýšit objem vodních zdrojů v povodí Dyje a na maximum využít možnosti akumulace, abychom měli dostatek vody pro nás i pro další generace,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Na jižní Moravě se v rámci ČR sucho vyskytuje nejčastěji. Největší problémy způsobuje v povodí Dyje, kde srážkové úhrny nad nádržemi Vranov a Nové Mlýny v roce 2017 dosáhly pouze 52 až 65 % dlouhodobých průměrů. Právě proto hledá Ministerstvo zemědělství způsoby, jak posílit vodní zdroje v těchto oblastech. Navýšení akumulace ve stávajících nádržích může vest i k rozšíření mokřadů v pobřeží nádrží, které zlepší stav biotopů.
Ministr a zástupci zemědělců se dohodli, že je nutné jednat i na mezinárodní úrovni s Rakouskem, jak společně postupovat v případě krizového scénáře při dlouhotrvajícím suchu.
Ministerstvo zemědělství připravilo materiál, kterým vláda schválila 141 milionů korun na podporu připravených projektů na závlahová zařízení. S touto podporou si budou moci pěstitelé pořídit například postřikovače, zavlažovače, mobilní čerpací stanice, hadice kapkové závlahy i nádrže na vodu pro závlahy.
Rozvoje závlah se rozbíhají především po opakovaném suchu v posledních letech.
Ministerstvo zemědělství podporuje z národních zdrojů také budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicí a ve školkách. Letos zemědělcům poskytne více než 28 milionů korun. Podporu plánuje vyhlásit i v příštím roce. V nově budovaných sadech nejvíce využívají závlahy pěstitelé jabloní, hrušní a některých druhů peckovin.
Ministr Milek jednal na výjezdním zasedání vlády například také se zástupci Povodí Moravy o problematice čištění Brněnské přehrady. (3.5.2018)