Základní vlastnosti vrcholového manažera se nemění – organizační schopnosti, znalost řízené problematiky a především leadership

Na otázky CzechIndustry odpovídá Jan Duspěva, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPRO
 
„V prvé řadě musíme firmu připravit na trend klesajících objemů prodeje benzínu a nafty v České republice. Dále chceme pokračovat v opatřeních zlepšujících fungování a transparentnost trhu pohonných hmot. A také budeme pod vedením Ministerstva financí, jako akcionáře, a Ministerstva průmyslu a obchodu řešit budoucnost Čepra,“ řekl jste v roce 2013 při svém nástupu do čela společnosti. Povedlo se Vám naplnit tyto cíle?
Mou práci musí hodnotit okolí, ale pokud se podívám na výsledky společnosti v uplynulých letech a na klesající kriminalitu na trhu pohonných hmot v ČR, domnívám se, že hlavní cíle se mi s podporou spolupracovníků podařilo splnit.
Ale obecně je vidět, jak svět rychle stárne a mění se nám pod rukama. Trh pohonných hmot se velmi narovnal a musím poděkovat i všem kolegům z asociace ČAPPO, kteří se na tom podíleli, a dotáhli všechny věci až do konce. Dnes ale stojíme před úplně jinými výzvami, především v oblasti splnění limitů CO2 a legislativy, která na to navazuje. Svět se ale pohybuje z extrému do extrému, přání a požadavky na nás ne vždy reflektují realitu, i přes překotný vývoj technologií některé věci prostě nepůjdou udělat tak rychle jak si to některé organizace představují. Takže je před námi plno dalších cílů a na nich intenzivně pracujeme.
Takže, co představuje společnost ČEPRO dnes?
ČEPRO je dnes ekonomicky a personálně stabilní společnost, která patří mezi silné subjekty dodávající energii v oblasti dopravy. ČEPRO si uvědomuje, že žijeme v době zásadních strukturálních proměn energetiky vyspělých zemí světa, které jsou zapříčiněné zejména legislativním tlakem, jehož cílem je snížení zátěže životního prostředí, a technologickým pokrokem, který přináší dostupnost alternativních zdrojů energie.
Budoucnost patří široké paletě energií od fosilní po alternativní zdroje. Pro různé typy dopravy se vyplatí využívat výhod jednotlivých druhů energie. Společnost ČEPRO, jako spolehlivý zdroj a garant kvalitních pohonných hmot, chce napomáhat hladkému přechodu mezi fosilní a alternativní energií v dopravním modelu České republiky, při zachování dlouhodobé stability místního trhu. To je místo, kde se dnes vidíme.
V tomto desetiletí stojí před petrolejářským průmyslem, jak jste už naznačil, a tedy i před ČEPRO řada výzev. Které považujete za hlavní?
Navážu na to, co jsem zmínil výše, za hlavní výzvu považuji zvládnutí komplexnosti. Doposud jsme v oblasti dopravy fungovaly jako autonomní jednotky. My jsme se starali o kvalitní fosilní pohonné hmoty a výrobci aut dodávali na trh vozidla s jedním druhem pohonu. Dnes bude nutné skloubit různé dodavatele energie v dopravě (mimo fosilní paliváře i dodavatelé elektrické energie, plynu, ale i potenciálně dalších energií jako je vodík, LNG a další), výrobci aut musí trh zásobit řadou různých pohonných systémů a v neposlední řadě je nutné, aby byla vybudovaná odpovídající infrastruktura. Pro efektivní zvládnutí této výzvy je nutná spolupráce řady dalších odborníků z akademické, environmentální, municipální, občanské sféry. Ti se musí inspirovat, hledat kompromisní východiska. Z celého sektoru dopravy se stává jedna homogenní vrstva, která hledá zcela nová paradigmata nastavená pro současný svět.
Z webových stránek společnosti mi vyplynulo, že máte tři priority: bezpečnost, kvalita a udržitelnost. Je tomu tak?
Bezpečnost je naše top priorita, a to v interní komunikaci. Po několika incidentech, které jsme v posledních letech měli, jsme nastavili nová a mnohem striktnější opatření – na výdejních lávkách se například už cisterny nesmí plnit seshora, ale pouze tzv. spodním plněním. Zdraví a život je to nejcennější, co máme, a proto se snažíme to našim zaměstnancům opakovaně připomínat. Rozjeli jsme např. velmi úspěšný projekt tzv. řízení rizik a  skoronehod – hlášeních o tom, že někde hrozí nějaké riziko, které se rychle může změnit v nehodu a způsobit škodu.
Kvalita byla vždy naší doménou. Za rok uděláme 50 tisíc testů ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. Naši zákazníci mohou využívat monitoring pohybu jejich hmoty de facto z rafinerie až k nim do stojanů v čerpacích stanicích. Přebíráme za naše zákazníky řadu rizik a pojištění.
Udržitelnost je tématem dneška, řeší ji celý svět. My nejsme v tomto směru výjimkou, naopak jasně vnímáme, že naše role spočívá v nastolování trendů a agendy. Chceme být u toho ve velmi aktivní roli.
Jak se to konkrétně projevuje v každodenní praxi společnosti?
Těch opatření jsou stovky, jako příklad můžeme uvést postupnou digitalizaci bezpečnostních a provozních dokumentů, pravidelná komplexní bezpečnostní cvičení, pevný bod „bezpečnost“ na týdenních poradách vedení a mnoho dalších. Co je ale důležité - musíte pro to nadchnout i své lidi. Takže v praxi pracujeme hlavně na tom, aby se opatření v bezpečnosti, kvalitě i udržitelnosti stala běžnou součástí firemní kultury.
Přibližně před dvěma lety jsem se zúčastnil diskusního klubu, který pořádala Česká manažerská asociace. Mimo jiné jste na něm hovořil o dlouhodobých soudních sporech o údajné pohledávky. V minulých dnech dal Vrchní soud společnosti za pravdu ve věci jedné z nich. Znamená to, že se toto mnohaleté martýrium chýlí ke konci?
Po patnácti letech soudních tahanic, minulý měsíc, soud pravomocně rozhodl o nevině společnosti ČEPRO. Už snad mohu říci, že vidíme pověstné světlo na konci tunelu za celou touto nešťastnou historií, zbývá už jen jeden soudní spor. Pravda vítězí, i když je to dlouhá a náročná cesta. Na tomto místě mohu jen poděkovat všem kolegům, kteří k těmto výsledkům přispěli.
Patříte mezi špičkové manažery. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Vás již před lety navrhla na ocenění "Osobnost roku" v rámci soutěže PETROLawards 2012. Ve zdůvodnění byla uvedena Vaše vysoká odbornost, pracovitost, morálně etické vlastnosti, komunikativnost a organizační schopnosti. Ocenění jste získal i v soutěži Manažer roku ČMA, řekněte nám prosím více o své profesní dráze.
To asi musí posoudit jiní. Pro mne je každé ocenění především velkým závazkem, znásobený tím, že společnost ČEPRO byla potřetí za sebou vybrána do čela asociace ČAPPO. Má profesní kariéra v oboru začala ve společnosti BENZINA a UNIPETROL, kde jsem pracoval v řadě obchodních pozic a řídil jsem aktivity v oblasti maloobchodního i velkoobchodního prodeje. Ve společnosti ČEPRO jsem nejprve řídil obchod, následně jsem přešel do pozice generálního ředitele. 
Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít vrcholový manažer?
Svět prochází řadou zásadních změn a tomu se musí přizpůsobit i manažer, přesto si myslím, že základní vlastnosti vrcholového manažera se nemění – organizační schopnosti, znalost řízené problematiky a především leadership. Dnešní doba přináší další nutné dovednosti např. vytvářet agilní týmy napříč firmou nebo v koordinaci s externími dodavateli, které řeší konkrétní projekty. S ohledem na trendy v podobě homeoffice a wellbeing zase musí mít mnohem intenzivnější vhled do řízení lidských zdrojů a efektivně kolegy koordinovat. V Čepru dáváme velkou příležitost absolventům a studentům nebo maminkám na mateřské dovolené, máme speciální ochranný program pro lidi před důchodem. Takže s osobním přístupem máme řadu zkušeností.
Řídit společnost jako je ČEPRO je samo o sobě náročné. Jakými zásadami se řídíte ve své práci?
Osobně se snažím jít příkladem v řízení řady nových projektů a vizí, říkám lidem i nepříjemnou pravdu a často využívám odborných znalostí.
Kterých lidských rysů si vážíte a naopak, co Vás lidově řečeno, dokáže vytočit?
Díky své práci mám velmi různorodou činnost. Pohybuji se v našich skladech, komunikuji s dělníky a operátory, snažím se znát jejich práci. Na druhou stranu se setkávám s opravdovými špičkami nejen v našem oboru, vedu jednání u nejvyšších manažerů řady velkých společností. Vždycky ale dokážu ocenit zápal a nadšení pro to, co ti konkrétní lidé dělají. Když člověk nedělá svou práci rád, nemůže být ani výsledek skvělý. Co mne vytáčí je nedodržování domluvených termínů.
Podle jakého klíče si vybíráte své spolupracovníky?
V Čepru je dlouhodobě stabilní tým lidí, a jsem velmi rád, že se na ně mohu spolehnout. S řadou z nich jsem se již setkal ve svém předešlém působišti. Žádný konkrétní klíč ale nemám, jak jsem říkal výše, kdo má svou práci rád a dává do výsledku potřebnou energii, nemůže být špatným kolegou. Osobně preferuji pestré týmy, ať již odborností, tak věkem, ale i například povahovými vlastnostmi, věřím, že takto postavené týmy jsou velmi efektivní a rozkládají rizika „úzkých pohledů“.
Když byste srovnal naše manažery se zahraničními, existuje mezi nimi rozdíl, pokud ano, tak v čem především?
Myslím si, že lidé jsou všude stejní. Mění se akorát podmínky, specifika země, výše rozpočtu, možnosti, a podobně.
V rámci diskusí o podnikatelském prostředí v České republice jsem se setkal s řadou názorů, mnohdy protichůdných. Jaké podle Vás je a v čem by se mělo změnit?
Vážím si každého, kdo je ochoten a schopen podnikat, vytvářet nějaké hodnoty, vzít na sebe zodpovědnost za vlastní zaměstnance. Mít nějakou vizi a za ní si jít. Chtěl bych věřit, že časem se velkým tématem stane kvalita a to nejen výrobků, ale především práce. Aby nároky a požadavky spotřebitelů vytvářely tlak na odvedenou práci. Ať už to bude ve výrobě nebo ve službách. Bez toho nemáme šanci se zlepšovat a posouvat.
V jedné z předcházejících otázek jsem se zmínil o České manažerské asociaci, zakrátko proběhne vyhlášení soutěže Manažer roku. V čem je podle Vás její hlavní význam?
Každá společnost potřebuje elity a vzory. Morálně vysoko postavení lidé, kteří jsou schopni určit, kam má naše společnost směřovat a jakou cestou se k tomu cíli dostaneme. Každá podobná aktivita dokáže najít zajímavý příběh, neotřelou osobnost, překvapivé projekty. Myslím si, že je dobré je ukazovat a připomínat, co má být výsledkem lidského snažení.
Co Vy osobně považujete za hlavní úspěch, kterého společnost pod vaším vedením dosáhla?
Společnost ČEPRO je aktuálně stabilní firmou s dlouhodobě rostoucím ziskem. Ten v roce 2020 překročil dvě miliardy korun. Je za tím spousta práce a změn v provozu, ve fungování zaměstnanců, ve firemní kultuře. Ale ten výsledek je zde a je velmi hmatatelný.
Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku, napsal kdysi klasik politické ekonomie. Jak vidíte v této souvislosti budoucnost společnosti ČEPRO?
Síla Čepra je v masivní infrastruktuře a v lidech. Přestože se pohybujeme na trhu, kde působí řada externích a interních vlivů, přestože nás čeká dlouhá cesta k vyváženému využívání fosilních a alternativních paliv, společnost ČEPRO má dobrý základ nejen na to, abychom v takových podmínkách obstáli, ale zároveň abychom našli nové obchodní příležitosti a dál se rozvíjeli. Věřím, že využijeme našich předností a transformaci energetiky v oblasti dopravy efektivně zvládneme.
A pokud jde o novinky, čím chcete zvýšit atraktivitu služeb, které poskytujete?
Zůstanu v oblasti maloobchodu, který je asi čtenáři nejbližší. Finalizujeme nové ecommerce řešení, kde vidím velký potenciál pro rozvoj služeb našemu zákazníkovi, individualizaci nabídky a mnohem užší vztah s řidiči, kteří jezdí k nám do čerpacích stanic EuroOil.
Zdroj: časopis CzechIndustry 3/2021