Žáků základních škol stále přibývá

Základní školy navštěvovalo v uplynulém školním roce 941 tisíc žáků. Zatímco na prvním stupni se jejich počty po rychlém nárůstu z let 2013 až 2016 poměrně ustálily, na druhý stupeň nyní míří silné ročníky. Prvňáčci pak stále o desítky tisíc převyšují počty vycházejících deváťáků.
Předškolní děti navštěvovaly v minulém školním roce 5 287 mateřských škol. Z nich 7,5 % tvořily školky soukromé, jejichž počet se za posledních deset let čtyřnásobně zvýšil.  Z celkem 364 tisíc dětí ve školkách tvoří děti mladší tří let již 12,5 %. Tento podíl se však v jednotlivých krajích liší. „Největší zastoupení dětí do tří let, 16 %, je ve školkách v Olomouckém kraji. Naopak v Praze nebo Středočeském kraji představují dvouleté děti méně než desetinu všech dětí ve školkách,“ říká  Adriana Ondrušová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.
Podle aktuálních dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy loni nastoupilo do prvních tříd základních škol 108 tisíc prvňáčků. „Přes 23 % z nich byli žáci starší sedmi let, tedy  po odkladu povinné školní docházky. Podíl těchto dětí mezi prvňáky se od školního roku 2014/2015, kdy dosahoval 19,3 %, plynule mírně zvyšuje,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.
„Základní školy navštěvovalo celkem 941 tisíc žáků, což je o 15 % více než před 10 lety. Počet škol se za tu dobu téměř nezměnil, ale přibyly nové třídy. Třídy se nejprve zřizovaly hlavně na prvním stupni a na druhém se spíše rušily. Ale v posledních letech, spolu  s přesunem silných ročníků na druhý stupeň, vznikají nové třídy i tam,“ dodává Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Pokles počtu žáků středních škol se v posledních třech letech zastavil. Nově bylo do prvních ročníků středních škol ve školním roce 2018/2019 přijato celkem 114 tisíc žáků, tedy téměř stejně jako v předchozím školním roce. Také celkový počet všech středoškoláků zůstal na podobné úrovni 421 tisíc žáků. Tři čtvrtiny středoškoláků studovalo střední školy s maturitní zkouškou, z toho 44 % v odborném středním vzdělávání a 31 % na gymnáziích. Pětina žáků středních škol navštěvovala školy poskytující střední vzdělání s výučním listem a 3,5 % se věnovala nástavbovému studiu. Ostatní studovali v oborech středního vzdělávaní bez výučního listu i maturity nebo na konzervatořích.
Se začátkem školního roku souvisí i zahájení zimního semestru na vysokých školách. Na 26 veřejných a 38 soukromých vysokých školách v České republice v roce 2018 studovalo 291 tisíc studentů. Většina studentů (90 %) studovala na veřejných vysokých školách. (28.8.2019)