Zaměstnancům společnosti Veolia Energie ČR porostou mzdy o 5 %

Zástupci vedení a odborových organizací společnosti Veolia Energie ČR podepsali 26. listopadu dodatek ke Kolektivní smlouvě týkající se mezd a pracovních podmínek zaměstnanců pro rok 2020. Tarifní mzdy od ledna vzrostou v průměru o 5% a zaměstnanci budou mít delší dovolenou a vyšší příspěvek na stravu.
„Kolektivní vyjednávání letos bylo kratší než v předchozích letech, což ale neznamená, že bylo jednodušší. Teplárenství se potýká s růstem nákladů na paliva a emisní povolenky a musí masivně investovat, zároveň se však snažíme držet ceny tepla pro odběratele na přijatelné úrovni. Proto je důležité, aby byl růst mzdových nákladů vyvážený. Chceme práci našich zaměstnanců spravedlivě ohodnotit a potvrdit, že energetický sektor je atraktivním zaměstnavatelem. Z tohoto důvodu jsme věnovali velkou pozornost nejen mzdám, ale i navýšení dovolené,“ řekl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.
Kolektivní vyjednávání probíhalo od září do poloviny listopadu mezi 11 odborovými organizacemi působící ve společnosti a zástupci zaměstnavatele. Výsledkem je kompromisní nárůst tarifních mezd v průměru o 5%, který se skládá z fixního navýšení o 750 Kč na zaměstnance a dále navýšení o 2,5% ze základní tarifní mzdy jednotlivých pracovníků. Zaměstnancům tedy tarifní mzdy porostou v průměru o 1500 Kč. Průměrná mzda ve společnosti Veolia Energie ČR je v souladu s dalšími velkými zaměstnavateli v průmyslu zhruba o čtvrtinu vyšší než průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství. Při jednání se vycházelo z Dohody o dlouhodobé spolupráci v rámci sociálního dialogu, ve které se zaměstnavatel zavázal upravovat mzdy vždy minimálně o jedno procento nad inflaci. Výsledkem jednání je navýšení o 2% nad inflaci.
Ukazuje se, že pro zaměstnance je důležité mít více volného času, proto se letošní vyjednávání soustředilo také na návrh odborů zvýšit dovolenou z 5 na 6 týdnů, přičemž dojde k převodu 3 dnů osobního volna (sick days) do dovolené. Bylo nutné propočítat, zda tato změna nenaruší organizaci práce a nezvedne výrazně přesčasovou práci. Nakonec se vedení rozhodlo v tomto vyhovět odborům a zavést tento nadstandardní benefit (dle zákona 4 týdny). Třetím hlavním vyjednaným výsledkem je navýšení hodnoty stravenek o 20% na 120 Kč a adekvátní navýšení příspěvku na jídlo v závodních jídelnách.
„Letos jsme se zaměřili na to, abychom měli naše návrhy dobře připravené a projednané na jednotlivých odborových organizacích i jejich orgánech a následně jsme výsledné kompromisy prezentovali vedení. Díky tomu byla kultura vyjednávání na vysoké úrovni a vše proběhlo transparentně a konstruktivně. Jsme rádi, že se podařilo prosadit přijatelný nárůst mezd v kompenzaci s navýšením dovolené, které v teplárenství patří mezi výjimečné,“ doplnil Jaroslav Batko, předseda základní odborové organizace Elektrárny Třebovice.
Na základě vyjednaného dodatku nyní probíhá kolektivní vyjednávání v dceřiných společnostech. Cílem je jednotné 5% navýšení pro celou skupinu a obdobně dle regionálních podmínek navýšení dovolené a stravenek. Dodatek na rok 2020 už mají uzavřený společnosti AmpluServis, Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín a OLTERM & TD Olomouc.
Veolia Energie ČR patří mezi největší energetické firmy v ČR. Dodává tepelnou energii přímo nebo prostřednictvím distribučních společností do 256 tisíc domácností, škol, nemocnic, institucí a podniků. Působí hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, v Praze a na dalších místech v Čechách. Zaměstnává 1600 lidí. (3.3.2019)