Zaměstnanec by se měl o ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv i oděv starat

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. A to v případech, kdy jde o prostředí, kde oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení, znečištění nebo plní ochrannou funkci. Tato povinnost vychází přímo ze zákoníku práce, navíc podobné ustanovení je obsaženo i v nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
Někdy však nový oděv nebo obuv nevydrží předem danou dobu. „Samozřejmě tato situace nastane. Zaměstnanec intenzivním užíváním pracovní pomůcky opotřebuje tak, že neplní svoji funkci. Zaměstnavatel mu vždy musí poskytnout nové,“ říká Leonard Mynář, generální ředitel Canis Safety, dodavatel a výrobce značky CXS. Přitom významný vliv na opotřebení má péče o svěřené pomůcky, oděv i obuv. Nevhodná údržba nese na opotřebení významný podíl, například u bot hraje vysokou míru na udržení kvality. „Je třeba s údržbou počítat, protože není zanedbatelná. Někdy ji firmy zajišťují samy, někdy například praní pracovního oděvu/montérek zajišťuje sám zaměstnanec. V tom případě firmy přispívají na prací prostředky,“ říká Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.
Některé profese vyžadují speciální oděvy. Příkladem může být oblast automotive, kde při výrobě světlometů musí zaměstnanci používat antistatické rukavice, oděv i obuv. Důvodem je možný vznik elektrostatického výboje, který by mohl vést až k poškození výrobku. Povaha samostatného provozu nebo profese určuje ze zákona nárokovost, např. svářeč má svářečský oděv mofos, svářečské rukavice, speciální obuv nebo v chemickém průmyslu jsou oděvy se speciální protichemickou úpravou chránící před možným potřísněním konkrétní látkou. „V reálu to je tak, že firma si nechá odpovědnou osobou na bezpečnost práce dle konkrétních pracovních pozic vyhodnotit rizika, která jsou na daném pracovišti s výkonem dané profese spojena. Na základě stanovených rizik se definuje nárokovost na konkrétní pracovní ochranné pomůcky, prostředky osobní hygieny: drogerie, ručníky, krém na ruce apod., včetně jejich četnosti obměny. Samozřejmě při opotřebení musí vždy dojít k okamžité obměně,“ říká Leonard Mynář z firmy Canis Safety.
Některé firmy nad rámec zákona poskytují vhodné moderní termooblečení, které zabrání zpocení a nachlazení (například pro skladníky, rozvoz, venkovní profese). „Případně firmy pořizují pracovní a ochranné pomůcky v lepší kvalitě než požaduje zákon, nebo rozšíří škálu, protože se v daném oblečení zaměstnanci cítí lépe a snižuje to nemocnost,“ dodává Pavla Břečková z AMSP ČR.
Nejčastěji se opotřebují ty nejvíce namáhané pomůcky. V praxi to mohou být rukavice nebo v prašném prostředí respirátory, někde například i špunty do uší. Za nedodržení předepsaným osobních ochranných pracovních prostředků hrozí zaměstnavatelům pokuty, které uděluje příslušný kontrolní orgán zaměřený na bezpečnost práce. (15.4.2019)