Zaměstnanost cizinců z nečlenských států EU je v Česku nejvyšší v celé Evropě

V České republice mělo v roce 2018 zaměstnání devět z deseti cizinců ze třetích zemí. Naopak v Belgii pracoval jen každý pátý občan narozený mimo EU.
Zaměstnanost cizinců
Míra zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let se v EU v roce 2018 pohybovala v rozmezí od 65 % u lidí narozených mimo EU přes 74 % u domácího obyvatelstva po 77 % u osob narozených v jiném členském státě. Nejvyšší zaměstnanost osob narozených v jiném členském státě EU registrovala Velká Británie (86 %), těsně následovaly Portugalsko (84 %), Švédsko (83 %), Malta (81 %) a Německo (80 %). V případě domácího obyvatelstva byla nejvyšší míra zaměstnanosti zaznamenána ve Švédsku (87 %), Německu a Nizozemsku (82 %), Estonsku (81 %) a Dánsku (80 %).
U osob narozených mimo EU byla nejvyšší míra zaměstnanosti (84 %) v České republice. Na dalších příčkách se umístily Slovensko (81 %), Malta (80 %), Rumunsko (78 %), Polsko (77 %) a Portugalsko (76 %). Cizinci z členských zemí na tom byli, co se týče zaměstnanosti, nejhůře v Řecku (55 %). Současně zde byla i nejnižší míra zaměstnanosti domácího obyvatelstva (60 %). V žebříčku zemí s nejnižší mírou zaměstnanosti osob narozených mimo EU se na prvním místě s 54 % umístila Belgie. (18.6.2019)