Zapalovač

 

Nejstarším z. je křesadlo: ocílka s křemínkem a s hubkou. R. 1780 sestrojil Fürstenberger z Basileje z. vodíkový, zapalovaný elektrickou jiskrou; r. 1823 zavedl něm. chemik Döbereiner k tomuto z. platinovou hubku. R. 1803 sestrojil franc. fyzik J. Mollet z. pneumatický: stlačeným (a tím rozžhaveným) vzduchem se zapalovala hubka; M-ův z. zlepšil pař. mechanik Dumotiez, pokládaný leckdy za vynálezce o. z. R. 1805 vynalezl Francouz Chancel z. chemický: dřívko potažené sírou, gumou a chlorečnanem draselným, zapalované namočením do konc. kys. sírové. Moderní zapalovače benzinové se objevují po r. 1903.