Zaplať, nebo neodjedeš

Činnost Celní správy ČR při zjištění neuhrazené pokuty za dopravní přestupek od 1. ledna 2021
Upozornění
V souvislosti se změnou zákonů o Policii České republiky, Celní správě české republiky a obecní policii* Celní správa upozorňuje, že od 1.1.2021, bude v případě zjištění neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní přestupek, řidič při kontrole vozidla vyzván k okamžitému uhrazení dlužné částky, kterou má neuhrazenu řidič, nebo provozovatel vozidla, a to v hotovosti či platební kartou. V případě neuhrazení pokuty na místě kontroly bude mít celník, policista nebo strážník obecní policie oprávnění zadržet (odebrat) Vám registrační značku či přiložit prostředek k zabránění odjezdu (tzv. „botičku“) kontrolovaného vozidla.
*zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. (28.11.2021)