Zaragoza se promění ve Smart city

Chytré technologie budou součástí čtyř historických památek: Seminario de Zaragoza, kde sídlí úřad města, hlavní budova radnice, budova policejního ústředí a ETOPIA - Centrum technologie a umění
Zaragoza, metropole španělské provincie Aragonie, se stala lídrem mezi evropskými metropolemi v zapojování digitálních technologií. A společnost ABB jim v této vizi podává pomocnou ruku.
Aby bylo možné rozšířit koncept Smart city na historické budovy, je nutné zajistit energetický monitorovací systém, který by pomohl dosáhnout a dodržovat standard ISO 50001. Uvedený standard umožňuje organizacím efektivnější využívání energie zejména za pomocí rozvoje systémů energetického managementu. Město se navíc zavázalo ke snížení spotřeby energie o 20 % a zásadnímu omezení uhlíkové stopy, kterých hodlá dosáhnout právě pomocí zlepšení monitoringu a kontroly využívání energie.
Zástupci Zaragozy se proto obrátili na společnost ABB, aby jim pomohla těchto cílů dosáhnout. S ohledem na průběžnou spolupráci a důvěrný vztah nabídla společnost ABB pokročilý energetický monitoring v podobě ovládacího systému a cloudového uložiště ABB AbilityTM, které propojuje rozmanité technologie.
Ekip UP digitalizuje elektronické systémy v historických budovách
Zásadní roli mezi těmito technologiemi má zařízení Ekip UP jako součást digitálního portfolia ABB AbilityTM, jež je speciálně navrženo pro stávající instalace, jako jsou výše uvedené čtyři budovy v Zaragoze. Jednotka Ekip UP pomáhá starým systémům v přechodu na digitální provoz, je navržena pro co nejúspornější přechod jakéhokoliv distribučního systému elektřiny.
Chytré zařízení propojuje stávající rozvodny v cloudově zálohovaných kontrolních systémech ABB Ability, které zajišťují vzdálenou správu s cílem nalezení vhodných zdrojů a snížení nákladů. Vestavěný software uspoří až 30 % provozních nákladů s důrazem na optimalizaci provozu a energetickou efektivitu. Jeden produkt tak díky funkcím měření, ochrany a kontroly poskytuje široké spektrum využití. S využitím komunikačních modulů plug-and-play, různých možností montáže a otevřených jádrových snímačů proudu má instalace Ekip UP jen minimální dopad na energetické nároky a je o 50 % rychlejší než tradiční zařízení.
“Pro Smart City cíle města Zaragozy představuje Ekip UP významné zlepšení oproti stávajícím systémům, včetně měřičů sítě, které jsme doposud užívali,” říká Javier Pérez, vedoucí odboru energetiky radnice v Zaragoze. “Některé naše systémy nemají vůbec žádné komunikační zařízení pro monitoring a kontrolu. Řešení od ABB nám poskytuje flexibilitu v adaptování nových technologií na jakýkoliv stávající typ ovládacích panelů, včetně jističů od jiné značky. Ekip UP nám pomohl zvýšit provozní rychlost a škálovatelnost energetických systémů, takže mohou být replikovány ve všech čtyřech budovách.”
Instalovaná technologie Ekip UP vyniká pokročilým měřením a využívá kompletní sadu pro analýzu síťových měřičů, integrované datové uložiště, otevřené jádrové snímače proudu, snadno propojitelné komunikační moduly a konektivitu špičkového monitoringu energie cloudového systému ABB. Společnost také zajišťuje proškolení montérů firmy IMESA a techniků zaragozské radnice. Společně se zařízením ABB dodává také kompletního průvodce celého systému.
Zaragoza míří ke splnění ISO standardu
Na základě spolupráce města a společnosti ABB je Zaragoza schopna vykonat první kroky ke splnění standardu ISO 50001 pro všechny čtyři budovy. Dodávaná technologie také umožňuje zásadní snížení počtu používaných komponentů ve srovnání s konkurenčními systémy a minimalizaci času potřebného k instalaci a uvedení do provozu.
“Zaragoza získala unikátní a spolehlivou technologii a vhodného obchodního partnera ke splnění ISO standardů a dosažení cílů v oblasti energetické efektivity,” říká Giampiero Frisio, výkonný ředitel Smart Power společnosti ABB. “Náš úspěch v upgradu těchto významných španělských budov otevírá dveře k výrazné proměně dalších evropských měst na cestě k chytrým řešením a udržitelnosti.” (10.4.2019)