Zástupci České republiky a Německa v rámci pracovní skupiny poprvé jednali o praktickém provádění přímé přeshraniční výměny informací v oblasti DPH

V souvislosti s posilující vzájemnou spoluprací v boji proti podvodům na dani z přidané hodnoty (DPH) proběhlo první společné jednání pracovní skupiny složené ze zástupců České republiky a Německa (Sasko a Bavorsko). Za účasti zástupce Ministerstva financí ČR a Ministerstva financí DE pracovní skupina jednala o praktickém provádění přímé přeshraniční výměny informací v oblasti DPH, která byla podepsána mezi Českou republikou a Německem v první polovině letošního roku.
Začátek výměny informací plánují finanční správy od roku 2020.
Zmiňovaná dohoda pokračuje v nastaveném trendu, kdy Finanční správa ČR posiluje vzájemné vztahy s finančními správami sousedních zemí. Stejná spolupráce již totiž úspěšně probíhá se slovenskými a polskými finančními úřady. Finanční správa ČR bude nadále pracovat na posilování vzájemných vztahů a prosazování opatření, která pomáhají v boji proti podvodům na DPH. (27.8.2019)