ZAT má řešení pro řízení jaderných elektráren, tepláren i malých technologií

Vývozním artiklem České republiky nejsou jen pivo, křišťál či automobily Škoda. V oblasti energetiky vytváří dobré jméno českého jaderného know-how ve světě také příbramský ZAT, dodavatel inteligentních systémů a výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl. Jeho technologie jsou nasazeny v každé desáté jaderné elektrárně ve světě a ve třech z deseti v Evropské unii. Řídicí systémy ZAT najdete také v klasických elektrárnách v Evropě, ale i na vzdálených místech, jako je Kuba, Indonésie či Austrálie.
I když se řídicí systémy pro náročné průmyslové procesy od českého dodavatele stále více uplatňují v zahraničí, v České republice má své nenahraditelné místo. Systémy ZAT jsou nasazené například v obou jaderných elektrárnách. „Co se týká zahraničí, máme rozpracované zakázky pro jaderné elektrárny na Slovensku, v Maďarsku, Arménii, Finsku i ve Francii,“ říká Karel Stočes, ředitel divize Energetika. ZAT do nich dodává svůj řídicí systém SandRA (Safe and Reliable Automation), který je už čtvrtou generací řídicích systémů firmy. Digitální procesní stanice SandRA Z100 vyvinuté pro jadernou energetiku obsahují speciální bezpečnostní funkce určené pro nejvyšší bezpečnostní kategorie, které umožňují řídit technologie primární části jaderné elektrárny. Nejúspěšnějšími produkty ZAT v jádře jsou řídicí a bezpečnostní systém ovládání pohonů regulačních kazet reaktoru a regulační systém výkonu reaktoru.
Novinky ve vývoji
Firma ZAT bezpečnostní prvky z jaderné energetiky uplatňuje i ve svých řídicích systémech pro tepelné a vodní elektrárny, na drahách, dolech, v plynárenství a smart systémech. „V rámci našeho zákaznického dne Zoom At Technology, který jsme letos pojali mezinárodně a prezentovali jsme novinky formou on-line vysílání, jsme představili nový kompaktní regulátor turbíny SandRA Z210 CTC. Jde o řešení pro turbíny menšího výkonu. Jeho výhody jsou především jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u robustních systémů,“ doplňuje Karel Stočes. V oblasti klasické energetiky firma dále chystá certifikaci budicího systému synchronních generátorů s kontrolérem SandRA Z110 AVR pro bezpečnostní kategorii SIL3. Ve vývoji se chce zaměřit na rozšiřování produktů pro energetické zdroje a optimalizaci provozu celých systémů včetně spotřeby a uplatnění řešení SimONet v zakázkách pro klasickou energetiku.
SimONet – technologie pro IoT
Platformu SimONet pro bezdrátový sběr, přenos a zpracování velkého množství dat pomocí sítí IoT, jako jsou LORA, Sigfox, IQRF či NB, firma uvedla na trh v loňském roce. SimONet umožňuje komplexní správu hodnot a monitoring spravované lokality nebo objektu. Technické řešení je založené na platformě IoT, kdy se sběr dat provádí z bateriově napájených nízkoenergetických senzorů. SimONet umožňuje sběr dat z technologických procesů a zařízení i v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě, nebo je jejich využití neefektivní. Systém dokáže analyzovat měřená data, zvyšovat efektivitu plánování údržby a vede k finančním úsporám. „První instalace u klientů už máme za sebou. Systém jsme nasadili například pro sběr dat v teplárenství. Připravujeme také pilotní projekt v dopravě a správě budov,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy. Aplikace SimONet je určená pro obory plynárenství, drážních systémů, bioplynových stanic, vodáren, tepláren atd.
ZAT v teplárenství
Firma dodává svá řešení jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak i pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice a podobně. V oblasti teplárenství prostřednictvím svých dodávek řídí a chrání jak celé výrobní bloky díky DCS systému na platformě SandRA Synergy, tak i jednotlivé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, jako jsou různé typy kotlů, parních turbín, synchronních generátorů nebo celé strojovny. Mezi důležité dodávky do tepláren patří i tzv. neblokové provozy, například zauhlování, čerpací nebo kompresorové stanice i projekty v oblasti ekologických technologií. Těmi jsou odsiřovací linky, denitrifikace, odprášení nebo redukce rtuti. Příkladem komplexní dodávky ZAT je například realizace v Elektrárnách Opatovice, kde je firma aktivní již dlouhé roky. Dalšími teplárnami, kam firma dodává větší rozsahy dodávek, jsou teplárny Planá nad Lužnicí, Náchod, Písek a řada dalších.
IoT v teplárenství
Také v teplárenství se stále více začínají uplatňovat moderní prvky z IoT. Zde firma nabízí nový produkt na bázi SimONet, který je vhodný pro bezdrátový sběr dat a jejich transfer k dalšímu zpracování. Data je možné dále využívat například pro prediktivní údržbu technologií, a tím výrazně zefektivnit výrobu tepla a elektřiny. V neposlední řadě se ZAT začíná uplatňovat také v oblasti akumulace energie, jedna z prvních aplikací pro řízení výkonové baterie se aktuálně připravuje.