ZAT rozšiřuje produkty pro řízení technologie typu VVER 1200 i malé reaktory

V oblasti jaderné energetiky patří ZAT mezi přední světové dodavatele. Jeho technologie a know-how najdete na deseti procentech jaderných elektráren ve světě a na třetině v Evropské unii. „Naše řídicí systémy nasazujeme na reaktory typu VVER 1000 a 440. V letošním roce se zaměřujeme na rozšíření produktů za použití ověřeného bezpečnostního systému řady SandRA Z100  pro řízení technologie typu VVER 1200. Chceme tím rozšířit portfolio produktů a podílet se tak na výstavbě nových jaderných elektráren s touto technologií,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika.
Na opačném výkonnostním pólu stojí malé reaktory. I na tuto oblast se firma zaměřuje. ZAT dodal Centru výzkumu Řež řídicí 
a bezpečnostní systém pro malý výzkumný reaktor LVR-15 a tím se podílí na vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. Novou vývojovou zakázkou je i realizace prototypu systému pro řízení malého reaktoru Labgene v Brazílii, na které se podílí společně se ŠKODA JS a.s. „V obou případech navazujeme na naše stěžejní produkty, což jsou regulační a bezpečnostní systém řízení pohonů regulačních kazet reaktoru a regulační systém výkonu reaktoru,“ říká Stočes. Podle něj tak ZAT reaguje na trend vývoje jaderných technologií ve světě, kde chce podchytit část trhu.
Na obrázku je experimentální zařízení Horké komory - SUSEN v Centru výzkumu Řež (CVŘ), které využívá pro zajištění bezpečného provozu  řídicí systém SandRA.