Zaujalo nás: Čo spraví s mozgom detí už 2 hodinové používanie smartfónov

Úvodné zistenia novej štúdie objavili spojitosť medzi vystavovaním sa „múdrym“, respektíve „smart“ zariadeniam a mozgovým zdravím detí.
Čím viac času trávia deti používaním smartfónu alebo podobného zariadenia, tým väčšia je šanca na zmenu ich mozgových modelov, ktoré môžu pretrvávať po zvyšok života dieťaťa.
Čo zistil experiment
Experiment za 300 miliónov dolárov skenoval mozgy 4 500 detí, ktoré hrávali videohry a veľa používali smart zariadenia. Z posúdenia zobrazení vyplynulo, že vo vyvíjajúcich sa mozgoch účastníkov sa objavili odlišné modely.
Štúdiu vykonali výskumníci z Národného inštitútu zdravia (NIH). Uviedli, že mozgová kôra detí vo veku od 9 do 10 rokov, ktoré používali smartfón alebo bezdrôtové zariadenie aspoň sedem hodín denne, preukazovala známky stenčovania.
Mozgová kôra je najvrchnejšou vrstvou mozgu. Má na starosti interpretáciu všetkých senzorických údajov zo zmyslov. V tejto etape života dieťaťa by mala rásť, nie strácať sa.
Výskumníci však uviedli, že tento model predčasného stenčovania sa pravidelne objavoval v mozgoch detí, ktoré trávili nadmerné množstvo času používaním smart zariadení a videohrami.
Hranie videohier a používanie smartfónov zničí deťom mozgy
Výskumníci z NIH narazili aj na ďalší znepokojivý model. Tento sa týkal detí, používajúcich viac ako dve hodiny denne smart zariadenia s dotykovou obrazovkou (tablety alebo smartfóny).
Tieto deti si počínali výrazne horšie v testoch merajúcich ich jazykové a logické schopnosti.
Na základe výsledkov svojho experimentu naliehali na rodičov, aby dvojročným a mladším deťom zamedzili používanie akejkoľvek formy digitálnych médií.
Jediné zrejme bezpečné použitie akéhokoľvek smart zariadenia je na video hovory.
Výskumníci tiež vyjadrili svoju túžbu zistiť viac o dlhodobých účinkoch a zdravotných následkoch intenzívneho používania bezdrôtových zariadení. Z ich poznámok vyplynulo, že vôbec neočakávali, že by smart zariadenia mohli negatívne meniť mozgy detí.
Ako pôsobí žiarenie z mobilov na deti pred a po narodení
Ďalšie experimenty zistili podobné súvislosti medzi vystavením sa žiareniu pri používaní smartfónu a výskytom zdravotných problémov u detí a nenarodených detí.
Výskumníci z Harvardu uviedli, že vystavovanie sa elektromagnetickému poľu smartfónu by mohlo brániť správnej signalizácii mozgu. Laboratórne zvieratá boli kvôli účinkom žiarenia z telefónu náchylnejšie k nervozite.
Medzitým štúdia amerického Národného toxikologického programu našla súvislosť medzi používaním smartfónov a rakovinou srdca.
Žiarenie vysielané týmito telefónmi sa tiež spája s vyšším rizikom rakoviny mozgu, rakoviny prsníka a ďalších nádorových ochorení.
Prestaňte používať bezdrôtové zariadenia skôr, ako ich žiarenie postihne mozog vášho dieťaťa
Napriek zisteniam týchto testov bolo povolené ďalšie šírenie smartfónov. Deti tieto bezdrôtové zariadenia často berú do rúk a používajú ich bez prestávky dlhý čas.
Čo je ešte horšie, rodičia deti rozmaznávajú tým, že im požičajú svoj telefón alebo tablet. Smart zariadenia dokonca kupujú pre výhradné používanie ich malými deťmi.
U detí sa prejavila veľká náchylnosť voči chorobám. Ich mozgy absorbovali zo smartfónu až do 1 000 percent žiarenia viac, než mozgy dospelých. Škodlivému žiareniu bolo dieťa vystavené už pri nepriamom vystavení, keď pozorovalo, ako telefón používa dospelý.
Najlepším spôsobom, ako tomuto zabrániť, je čo najviac obmedziť  používane smart zariadení. A ak máte doma malé dieťa, nedovoľte mu sa k takému bezdrôtovému zariadeniu ani len približovať.
Zdroj: badatel.net