Závislost na osobních automobilech ve státech EU stoupá

Obyvatelé EU cestují nejčastěji autem. V roce 2017 připadalo na osobní automobily 83,3 % všech ujetých osobokilometrů v celé Unii. Na autobusy a trolejbusy zbylo 8,8 % a na vlaky 7,9 %. Auta se stala nejdůležitějším způsobem přepravy v Litvě, vlaky v Rakousku a autobusy v Maďarsku.
Doprava EU
Před sto lety vládla evropské dopravě železnice a o silnice se dělily tramvaje, koňské potahy a nastupující automobily. Následoval obrovský boom silniční dopravy, který přispěl k rozvoji veřejné autobusové, nákladní a individuální automobilové dopravy. Evropské silnice v posledních letech jednoznačně ovládla osobní auta.
Počet automobilů stále roste
V roce 2017 mělo nejvyšší počet osobních automobilů na obyvatele v EU Lucembursko (670 vozů na 1 000 obyvatel), následovaly Itálie (625), Finsko (617), Malta (613) a Kypr (609). Nejvyšší počet registrovaných osobních vozidel byl zaznamenán v Německu (46 milionů), pro srovnání – v ČR bylo v roce 2017 registrováno 269 622 osobních automobilů.
Nejvyšší podíl ujetých osobokilometrů v autech měla mezi členskými státy Litva (91,1 %). Dalšími v pořadí byly Portugalsko (88,5 %) a Slovinsko (86,5 %). V ČR zaujímal tento druh přepravy podíl 73,3 %. Cestování vlakem bylo nejrozšířenější v Rakousku (11,9 %), Nizozemsku (11,4 %) a Francii (10,8 %) a v případě autobusů a trolejbusů v Maďarsku (21,1 %), na Kypru (19,0 %) a Maltě (17,5 %). V tuzemsku měly vlaky podíl 9,3 % a autobusy 17,4 %.
Osobní doprava je základním kamenem evropské integrace
V současnosti je v odvětví dopravy zaměstnáno zhruba 10 milionů lidí, což představuje 4,5 % celkové zaměstnanosti v Evropské unii. Domácnosti na dopravu a související služby vynakládají 13,5 % svého příjmu, je to druhá největší položka domácího rozpočtu hned po nákladech na bydlení. Podle odhadů Evropské komise má osobní doprava vzrůst do roku 2050 ve srovnání s rokem 2013 o 50 %. (8.10.2019)