Závod Odra státního podniku DIAMO vznikl před 20 lety a pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se stará o areály zavřených černouhelných dolů a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel od začátku roku 2002. Rozhodnutím vlády tehdy přešly na DIAMO utlumené doly OKD a s nimi nelehký úkol zahladit následky mnohaleté hornické činnosti, ale také zajistit zmírnění sociálních dopadů na život na Ostravsku. 20. výročí vzniku si závod ODRA připomíná mimo jiné vydáním knihy.
V roce 1994 skončila těžba uhlí v Ostravě a následovaly roky likvidačních prací. Státní podnik DIAMO převzal areály uzavřených dolů a další činnosti v roce 2002, kdy vznikl odštěpný závod ODRA jako nástupnická organizace uzavřených ostravských dolů J. Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, ke kterým byl organizačně začleněn Důl J. Fučík a připojeny závody František, Paskov a později Barbora z karvinské a jižní části revíru.
„Díky práci závodu ODRA a podpory státu se Ostravsko vypořádalo s útlumem hornictví bez velkých sociálních otřesů a mohlo nastartovat revitalizaci a rozvíjet nové obory podnikání. O tom, že státní podnik zvládl svou roli, svědčí rozhodnutí vlády z roku 2020 převést pod DIAMO další doly OKD a svěřit mu jejich útlum,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.
Závod ODRA před 20 lety převzal celkem 647 důlních objektů. Zhruba polovinu postupně zlikvidoval, jednalo se o budovy ve špatném stavu nebo o ně nebyl žádný zájem. Přes tři stovky objektů ale našly nové uplatnění. Některé se staly turistickou atrakcí, většinu však postupně zaplnily nové podnikatelské aktivity. Přes různá specifika a omezení dnes v areálech podniká na 200 firem, které zaměstnávají více než 3 000 lidí. Závod ODRA zároveň pečuje o památkově chráněné objekty, mezi kterými jsou těžní věže i důlní zařízení. Památky postupně opravil, udržuje je a některé pronajímá.
„U příležitosti 20. výročí vzniku odštěpného závodu ODRA jsme se rozhodli připravit výroční publikaci jako připomenutí náročné práce stovek zaměstnanců a společného úsilí ve prospěch regionu, který prochází velkou transformací. Kniha mapuje hlavní činnosti a projekty odštěpného závodu ODRA, ale zabývá se i útlumem hornictví, na který státní podnik navázal,“ píše v úvodním slovu v knize k výročí Petr Kříž, ředitel závodu ODRA.
Kromě správy majetku patří mezi hlavní činnosti závodu, který má sídlo na Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích, čerpání důlních vod. ODRA provozuje systém udržování konstantní hladiny v zatopených dolech. K tomu slouží dvě vodní jámy – na Dole Jeremenko v Ostravě a na Dole Žofie v Orlové. Celkem se tam vyčerpalo už přes 100 milionů krychlových metrů důlních vod.
Závod ODRA také chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Postupně se vybudoval rozsáhlý systém protimetanových opatření s odplyňovacími vrty a systémy pro řízené a cílené odsávání důlních plynů z podzemí, včetně elektronických monitorovacích systémů se snímači pro měření koncentrací důlních plynů a dalších parametrů. Na dispečink na Dole Jeremenko je napojeno více než pět stovek čidel. Průběžně probíhá i pravidelná kontrola, údržba a monitoring zlikvidovaných hlavních a opuštěných důlních děl.
Dalším důležitým úkolem státního podniku na Ostravsku je zahlazování následků po hornické činnosti. Od roku 2002 odštěpný závod ODRA uskutečnil čtyři desítky sanačně-rekultivačních staveb. Mezi největší projekty patří sanace nejrozsáhlejšího ostravského odvalu Heřmanice a sanace ropných lagun po chemičce Ostramo.
Pod závod ODRA patří ještě sociální centrum, které vyplácí měsíčně náhrady za ztrátu na výdělku (renty) a zvláštní příspěvek bývalým horníkům. Dále vyplácí sociální dávky ke zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby a restrukturalizace OKD.
„Je zřejmé, že 20. výročím naše práce nekončí. Máme před sebou ještě mnoho úkolů, sanačních projektů a dalších činností souvisejících s útlumem těžby a zajištěním bezpečnosti na poddolovaném území. Věřím, že máme kvalitní zázemí i velmi zkušené pracovníky a tudíž máme všechny předpoklady pokračovat v dosavadních a nových aktivitách i v dalším desetiletí,“ dodává Petr Kříž. (31.1.2022)