Závod Rakona společnosti P&G byl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu představen jako vzor v oblasti technologie a inovace výroby

Rakovnický závod Rakona společnosti Procter & Gamble, který vyrábí sortiment péče o tkaniny a domácnost, je v bílé knize Světového ekonomického fóra prezentován jako průkopník v oblasti výroby, jenž široce uplatňuje technologie 4. průmyslové revoluce. V této bílé knize závod Rakona sdílí svá inovativní řešení využívaná v modelu komplexní synchronizace, který umožňuje rychle reagovat na aktuální situaci napříč dodavatelským řetězcem, zlepšuje agilitu, efektivní řízení zásob a zrychluje uvádění výrobků na trh. V září 2018 Světové ekonomické fórum zvolilo výrobní závod Rakona „Pokročilým průkopníkem čtvrté průmyslové revoluce“.
Bílá kniha Světového ekonomického fóra s názvem „Čtvrtá průmyslová revoluce, vzory v oblasti technologie a inovace výroby“ byla vypracována ve spolupráci se společností McKinsey & Company a popisuje charakteristiky 16 průkopníků identifikovaných ve studii, v rámci níž bylo posouzeno více než 150 firem a zhruba 1000 závodů z celého světa a určeny ty nejlepší výrobní podniky, které prošly procesem hodnotícím jejich status. Český závod Rakona společnosti Procter & Gamble získal status průkopníka díky své úspěšné demokratizaci technologie napříč celou organizací.
Díky zavedení řešení v rámci 4. průmyslové revoluce již závod zaznamenal řadu přínosů, včetně větší spolehlivosti procesu, menšího počtu manuálních kontrol kvality a významného omezení prostojů během výroby. Díky delším cyklům nepřerušené výroby nedochází k výpadkům zásobování a spotřebitelé mají zboží neustále k dispozici v obchodech. Tento proces revoluční proměny by nemohl být úspěšný bez zaměstnanců závodu, kteří na základě vlastních zkušeností iniciovali řadu zlepšení v podobě praktických návrhů, jak učinit své každodenní úkoly efektivnější a smysluplnější. Tato zlepšení přispěla k mimořádným výsledkům, jako je například nárůst produktivity o 160 %, zlepšení spokojenosti spotřebitelů o 116 % a snížení celkových nákladů závodu o 20 %.
„Výběr českého závodu Rakona společnosti P&G jako jednoho z celosvětových průkopníků výroby, které volí Světové ekonomické fórum, je přesvědčivým důkazem nastupujícího trendu širokého uplatnění technologií 4. průmyslové revoluce v řízení dodávek zboží. Rakona reprezentuje řadu dalších výrobních závodů společnosti P&G po celém světě a svým způsobem i všechny naše ostatní obchodní jednotky, kde usilujeme o digitalizovaný vzdělávací ekosystém,“ vysvětluje Loic Tassel, prezident společnosti P&G Europe.
„Uznání závodu P&G Rakona jako pokročilého představitele 4. průmyslové revoluce je opravdu o využívání nových demokratizačních technologií. To znamená zavést v celé organizaci kulturu osobní motivace za účelem zvýšení kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, aby byli schopni nové technologie přijmout a použít je tak, aby se stali produktivnějšími a agilnějšími. Neustálé zlepšování urychluje využití inkluzivního ekosystému, do kterého chce přispět každý,“ říká Aly Wahdan, ředitel závodu Rakona společnosti P&G.
Účast v síti průkopnických továren přináší nové příležitosti pro výměnu těchto znalostí a objevování nových partnerství s dalšími a nově začínajícími společnostmi a nakonec také pomůže širšímu odvětví přijmout a zrychlit změny, které jsou nezbytné, aby mohly být v budoucnu zásobovány miliardy digitálně vybavených spotřebitelů. Společnosti si cení spolupráce a každý rok otevírají své dveře návštěvníkům, protože poznaly, že výhody této spolupráce zdaleka převyšují potenciální ohrožení konkurenceschopnosti. Mohou inspirovat ostatní v tom, jak si vypracovat strategii, zlepšovat dovednosti pracovní síly, spolupracovat s komunitami zabývajícími se čtvrtou průmyslovou revolucí a řídit změny, které začínají ve výrobním provozu a pokračují napříč celým hodnotovým řetězcem.
Tyto příkladné továrny propojené prostřednictvím platformy Světového ekonomického fóra se vydávají na jedinečnou cestu vzdělávání, která výrobnímu prostředí přinese řadu výhod,“ zdůraznila Helena Leurent, vedoucí iniciativy Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production a členka výkonného výboru Světového ekonomického fóra.
Jako jeden z 16 vybraných celosvětových ambasadorů čtvrté průmyslové revoluce bude Rakona prezentovat svůj přední inovativní přístup 4.0 pro urychlení změn a sdílet podrobné výsledky prostřednictvím inkluzivní vzdělávací platformy pro pokročilou výrobu a setkání organizovaných Světovým ekonomickým fórem. (6.2.2019)