Závod Siemens v Trutnově slaví 25 let od svého vzniku a spouští novou výrobu

Výrobní závod Siemens Nízkonapěťová spínací technika Trutnov slaví 25 let pod značkou Siemens a významně rozšiřuje své výrobní kapacity. Nově se bude v Trutnově vyrábět poslední generace softstartérů elektromotorů řady 3RW5, které se uplatňují v průmyslových aplikacích. Nová výroba využívá prvky digitalizace vycházející z konceptu Průmysl 4.0. Díky rozšíření výroby Siemens nabídne několik desítek nových pracovních míst.
Softstartéry elektromotorů představují jeden z pilířů portfolia divize Digital factory, obchodní jednotky Control Products. Právě díky této řadě výrobků závod výrazně posílil své kompetence i pozici v rámci koncernu Siemens. Softstartéry elektromotorů řady 3RW5 se využívají po celém světě v aplikacích v průmyslu.
Závod v nové výrobě implementuje prvky digitalizace vycházející z konceptu Průmysl 4.0, využije například adaptabilní systém řízení životního cyklu výrobku včetně možností tzv. digitálního dvojčete. Zavedením pokročilých digitálních řešení v Trutnově naplňuje společnost Siemens svůj plán investovat v České republice 7 miliard korun do rozšiřování svých aktivit a digitalizace.
Díky rozšíření výroby vytvoří Siemens v Trutnově několik desítek nových pracovních míst, uplatnění najdou především operátoři výrobní linky, mechanici a elektronici strojů a zařízení či pracovníci montáže a balení.
Další rozvoj Siemens v Trutnově
Rozvojové aktivity závodu budou pokračovat: postupně se rozšíří sortiment výroby nových produktových generací ovládacích a signalizačních prvků 3SU1 (spínače, přepínače, tlačítka a kontrolky pro průmyslové využití) v rámci portfolia Siemens, na nichž se trutnovský závod podílí nejen jako výrobce, ale pracuje na nich i závodní oddělení výzkumu a vývoje. To vzniklo již v roce 2003 a již 15 let tak výrazně přispívá ke zvyšování přidané hodnoty výroby.
V závodě současně probíhá i projekt integrace výroby nových plošných spojů: trutnovský závod se stane klíčovým dodavatelem osazených plošných spojů pro obchodní jednotku Digital Factory / Control Products v rámci skupiny Siemens. Připravovaný strategický plán „Nízkonapěťová spínací technika Trutnov 2022“ se dále zaměřuje na rozvoj činností, další rozšiřování výroby a zvyšování efektivity procesů.
Citace k projektu
Ing. Eduard Tannhäuser, ředitel závodu Siemens nízkonapěťová spínací technika: „Za 25 let existence závodu v Trutnově jsme si v rámci koncernu Siemens vybudovali důležitou pozici nejen v oblasti výroby, ale i při vývoji nových produktů spínací techniky pro celou Evropu.“
„Nová trutnovská výrobní linka s prvky digitalizace je součástí plánu společnosti Siemens investovat v České republice 7 miliard korun do rozšiřování výroby a zavádění digitálních technologií. Investice do našeho závodu potvrzuje vysokou kvalitu a profesionalitu místních lidí.“
„Zavedením digitálních řešení včetně tzv. digitálního dvojčete zvýšíme efektivitu i objem výroby trutnovského závodu.“ (18.5.2018)