Zdravotní technika

 

R. 1922 bylo v údolí Indu objeveno město z 5.-4. tis. př. Kr., obývané kdysi neznámým národem se znamenitou bytovou a zdravotní kulturou. Ve vykopávkách objeveny v domech lázně, záchody s odpadními troubami do venkovních krytých stok ústících do velkých sběrných stok, v nichž byly v určitých vzdálenostech usazovací jámy.