Žebříček nejinovativnějších evropských univerzit

Politická nejistota může být příčinou velké změny v místech vzniku evropských inovací. To je závěr třetího ročního žebříčku Nejinovativnějších univerzit v Evropě agentury Reuters, seznamu, který identifikuje a řadí vzdělávací instituce, které se nejvíce přičiňují k rozvoji vědy, objevování nových technologií a napomáhají rozvoji globální ekonomiky.
Trend je nejzřetelnější ze součtu změn v umístění institucí každé země: 23 německých univerzit na letošním seznamu stouplo o 23 bodů, více než kterákoli jiná země. Švýcarsko bylo druhé, s pěti univerzitami s celkovým vzestupem o osm bodů. Naproti tomu 21 britských univerzit na seznamu spadlo o kumulativní 35 bodů.
Úvod k tomuto žebříčku dospívá k závěru, že zatímco „Brexit" Spojeného království z Evropské unie je téměř rok vzdálený, evropská vědecká komunita již může opouštět Spojené království ve prospěch ostatních výzkumných institucí na kontinentu. Studie z února 2018, publikovaná britským Centrem pro globální vysokoškolské vzdělávání, uvádí, že mnoho německých akademiků považuje Brexit za „výhodu" a doufá, že jej využije k přilákání britských vědců do německých univerzit. Na druhou stranu akademičtí pracovníci z Velké Británie uvádějí, že jejich vlastní postdoktorální výzkumní pracovníci nevyhledávají pozice ve Velké Británii, ale hledají je v EU nebo Spojených státech.
Podle zmiňovaného žebříčku by se s probíhajícím Brexitem situace mohla zhoršovat; studie z listopadu 2017, kterou provedla škola School of International Futures pro královskou společnost Spojeného království, popisuje případné post-secesní Spojené království, kde univerzity soutěží o zmenšující se skupinu kvalifikovaných pracovníků, projekty, které získávají finanční prostředky z EU, uvadají, výzkumní pracovníci dostávají méně pozvánek ke vstupu do konsorcií a účast na konferencích 
a zahraniční spolupráce je omezená. Stejně tak podniky v EU, které financují výzkum na vysokých školách, raději chtějí udržovat své investice v regionu, aby se vyhnuly daňovým a regulačním potížím způsobeným spoluprací s britskými institucemi po Brexitu.
Nejinovativnější univerzitou v Evropě je již třetím rokem belgická KU Leuven. KU Leuven s vyučováním v holandštině se nachází v belgickém regionu Flandry, byla založena v roce 1425 papežem Martinem V a neustále přináší velký objem vlivných vynálezů.
Patenty podané vědci univerzitou KU jsou často citovány jinými výzkumníky v akademické a soukromé sféře. Toto je jedno z klíčových kritérií v žebříčku Reuters, které bylo sestaveno ve spolupráci s globální datovou společností Clarivate Analytics poskytující důvěryhodnou statistiku a analýzu založených na empirických datech, včetně patentových přihlášek zaznamenaných společností Derwent Innovation a výzkumných citací z webu Web of Science.
Celkově se nejvyšší pozice evropských nejinovativnějších univerzit udržely na podobných místech jako v loňském roce. Britská Imperial College London a University of Cambridge si udržely své druhé a třetí místo již třetím rokem za sebou.
Ostatní přední instituce si jednoduše vyměnily několik pozic, jako je např. Federal Polytechnic School of Lausanne (vzestup o jedno místo na 4. pozici), University of Erlangen Nuremberg (vzestup o jedno místo na 5. pozici) a Technical University of Munich (pokles o dvě místa na 6. pozici).
Více informací o žebříčku Reuters Top 100: Nejinovativnější univerzity v Evropě, včetně podrobné metodiky a profilů univerzit, naleznete na webových stránkách www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.
 
Reuters Top 100: Nejinovativnější evropské univerzity
 
1          Katolická univerzita v Lovani - Belgie
2          Královská univerzita v Londýně - Spojené království
3          Univerzita v Cambridgi - Spojené království
4          Švýcarský federální tech. Inst. v Lausanne - Švýcarsko
5          Erlangensko-norimberská univerzita - Německo
6          Technická univerzita Mnichov - Německo
7          Manchesterská universita - Spojené království
8          Mnichovská univerzita - Německo
9          Dánská technická univerzita - Dánsko
10        Spolková vys. tech. škola v Curychu - Švýcarsko
11        Londýnská univerzita - Spojené království
12        Technická univerzita Delft - Holandsko
13        Univerzita v Curychu - Švýcarsko
14        Oxfordská univerzita - Spojené království
15        Univerzita v Basileji - Švýcarsko
16        Univerzita v Montpellie - Francie
17        Univerzita v Leidenu - Holandsko
18        Univerzita Paříž IV - Francie
19        Univerzita Paříž V - Francie
20        Ruprechto-Karlova univ. v Heidelbergu - Německo
21        Univerzita J. Guteberga v Mohuči - Německo
22        Svobodná univerzita Berlí - Německo
23        Eindhoven University of Technology - Holandsko
24        Univerzita Alberta-Ludvíka Freiburg - Německo
25        Univerzita Paříž XI - Francie
26        Charite - Lékařská univerzita v Berlíně - Německo
27        Humboldtova univerzita v Berlíně - Německo
28        Université de Grenoble Alpes - Francie
29        Technická univerzita Drážďany - Německo
30        Univerzita Bordeaux - Francie
31        Technologický institut v Karlsruhe - Německo
32        Univerzita v Oslu - Norsko
33        Univerzita v Gentu - Belgie
34        Birminghamská universita - Spojené království
35        Univerzita Claude Bernard - Lyon 1 - Francie
36        University of Glasgow  - Spojené království
37        Univerzita královny Marie v Londýně - Spojené království
38        King's College London - Spojené království
39        Technická univerzita Berlín - Německo
40        RWTH Aachen University - Německo
41        Univerzita ve Štrasburku - Francie
42        Svobodná univerzita Brusel - Belgie
43        Kodaňská univerzita - Dánsko
44        Politecnico di Milano - Itálie
45        Edinburskáuniverzita - Spojené království
46        Institut polytechnique deGrenoble - Francie
47        Svobodná univerzita Brusel - Belgie
48        Univerzita v Utrechtu - Holandsko
49        Ecole Polytechnique - Francie
50        Univerzita J. W. Goetheho ve Frankfurtu - Německo
51        Univerzita Paříž VII - Francie
52        Univerzita Münster - Německo
53        Univerzita Cardiff - Spojené království
54        Katolická univerzita v Lovani - Belgie
55        Medizinische Hochschule Hannover - Německo
56        Erasmus Universiteit Rotterdam - Holandsko
57        Amsterdamská univerzita - Holandsko
58        University of Dundee - Spojené království
59        Univerzita Aix-Marseille - Francie
60        University of Leicester - Spojené království
61        Sárská univerzita - Německo
62        Sheffieldská univerzita - Spojené království
63        Eberhardova-Karlova Univerzita Tübingen - Německo
64        Technická univerzita Vídeň - Rakousko
65        Trinity College Dublin - Irsko
66        Universita degli Studi di Milano - Itálie
67        Université Paul Sabatier - Toulouse III - Francie
68        Universita v Leeds - Spojené království
69        Universitat de Barcelona - Španělsko
70        Southamptonská univerzita - Spojené království
71        Univerzita ve Stuttgartu - Německo
72        Würzburská univerzita - Německo
73        Université de Lorraine - Francie
74        Ženevská univerzita - Švýcarsko
75        Univerzita v Twente - Holandsko
76        Univeruita v Lille - Francie
77        Newcastle University - Spojené království
78        Rijksuniversiteit Groningen - Holandsko
79        Université de Nantes - Francie
80        University of Nottingham - Spojené království
81        Univerzita La Sapienza - Itálie
82        Université de Rennes 1 - Francie
83        Univerzita v St Andrews - Spojené království
84        Aarhus University - Dánsko
85        Univerzita v Surrey - Spojené království
86        Université de Liege - Belgie
87        Universitat Politecnica de Catalunya - Španělsko
88        Friedrich-Schiller-Universität Jena - Německo
89        University College Cork - Irsko
90        Jagellonská univerzita - Polsko
91        Aaltova univerzita - Finsko
92        Univerzita v Bonnu - Německo
93        Universitat Autonoma de Barcelona - Španělsko
94        Maastrichtská univerzita - Holandsko
95        Technická univerzita Darmstadt - Německo
96        Antverpská universita - Belgie
97        Université Nice Sophia Antipolis (UNSA) - Francie
98        Universita Warwick - Spojené království
99        Universidad Politécnica de Valencia - Španělsko
100      Universitat de Valencia - Španělsko
 
Zdroj: PROTEXT/PRNewswire, 26.4.2018, obr. Wikipedie: Katolická univerzita v Lovani