Žehlička

 

Objevuje se v hrubé podobě někdy v 15. století. Elektrická ž. se objevila poč. 90. let min. století ve Spojených státech, r. 1892 sestrojil Pöge ž. s platinovým tavidlem, r. 1894 dal Hellberger e. ž. podobu nynější.