Zelená energie pomáhá společnosti Seco dosáhnout emisního cíle s devítiletým předstihem

Kombinace zelené elektřiny a certifikátů pro obnovitelné zdroje energie v USA a Indii umožnila společnosti Seco dosáhnout emisních cílů pro rok 2030 s devítiletým předstihem a s přidanou hodnotou dalších uspořených nákladů.
Zaměření společnosti na zvýšení udržitelnosti všech aspektů jejího podnikání vedlo ke komplexnímu přezkoumání energetických požadavků společnosti, a když nastal čas obnovit smlouvy s dodavateli pro pobočku v Reynoldsville v Pensylvánii, byla zelená energie v popředí zájmu. Studie ukázaly, že pobočka v Reynoldsville je zodpovědná za přibližně 10 % celosvětové spotřeby elektřiny Seco a za 19 % jejího dopadu na klima, takže změny provedené v této oblasti mají zásadní vliv na globální dopad podnikání společnosti. „Zakoupili jsme certifikáty obnovitelné energie (Renewable energy certificates – REC), které nám umožňují kompenzovat naši stopu CO2,“ říká Eric Sirianni, který pracuje na pozici Generic Sourcing ve společnosti Seco v pobočce Reynoldsville.
„Tento proces u nás začal v roce 2019. Dříve jsme se starali pouze o to, abychom získali elektřinu za co nejlevnější cenu – když zapneme vypínač, elektřina začne proudit bez ohledu na to, od koho ji koupíme. Neexistoval žádný vzor, jen jsme byli požádáni, abychom při příštím jednání o dodávkách elektřiny vzali ohled na zelenou energii. Zelená energie se rozjela i přesto, že je dražší, protože jsme si stanovili cíl v oblasti snižování emisí CO2. Byli jsme schopni zajistit si dodávky elektřiny, zároveň přidat 100 % zelených kreditů, a přesto snížit cenu – jakmile to lidé zjistili, začali si toho všímat,“ dodává Eric Sirianni.
Obnovitelné zdroje
Certifikáty obnovitelné energie REC umožňují společnostem investovat do energie z obnovitelných zdrojů, a to i v případě, že se tyto zdroje nacházejí kdekoli. Dalším krokem pro pobočky společnosti po celém světě bude prozkoumat řešení, jako je výroba elektřiny na místě pomocí solárních panelů a geotermálního vytápění. „Všichni se zavázali pracovat na těchto emisních cílech a podporovat využívání zelené energie.
Kromě certifikátů obnovitelné energie REC jsme také nainstalovali solární panely k napájení našich pásových světel a dalších spotřebičů, což představuje přibližně 4 % v rámci naší výroby,“ říká Nagesh Shekhadar, General Manager pro nepřímý nákup v Pune v Indii.
Velká část energie, kterou používá společnost Seco India, pochází z místních státních elektrárenských podniků, které využívají energii z uhlí. Jelikož nebyly k dispozici žádné ekologičtější možnosti, byly zakoupeny certifikáty obnovitelné energie REC, které kompenzují emise CO2 z uhelné energie. „V současné době využíváme solární energii a zkoumáme také možnosti větrné energie, abychom mohli vyrábět stále více čisté energie. Musíme pracovat na hybridních řešeních, a jakmile se dodávky zelené energie zvýší, její cena se bude snižovat,“ říká Atul Mohkhedkar, General Manager výroby společnosti Seco India.
Nové možnosti
Přestože byly emisní cíle splněny s několikaletým předstihem, nákupčí elektřiny pro společnost Seco neusínají na vavřínech – budou i nadále zkoumat nové možnosti zelenější elektřiny. „Každá z našich poboček nám může sdělit množství a druhy energie, kterou každý měsíc spotřebují, a ty se budou lišit podle toho, kde se nacházejí,“ říká Eric Sirianni. „Z pohledu společnosti je to správná věc. První reakcí je vždycky totéž: ‚Proč bychom měli utrácet tolik peněz?‘ Je těžké toto myšlení změnit, ale když přijde na věc, kdo by mohl
odmítnout pomoci životnímu prostředí?“
Další výhodou jsou zaměstnanci, kteří rádi pracují pro společnost, jenž bere klimatickou krizi vážně. „Je to velmi silné, výjimečné – naše rodiny, naši zákazníci, naši přátelé, naši sousedé rádi vidí, že pracujeme pro takovou společnost,“ říká Nagesh Shekhadar.
*
Společnost sídlí ve městě Fagersta ve Švédsku a působí ve více než 75 zemích světa. Je  předním globálním poskytovatelem řešení pro obrábění kovů – vyvíjí, vyrábí a dodává frézy s břitovými destičkami, monolitní frézy, nástroje pro soustružení, obrábění otvorů, závitování i různé nástrojové systémy. Seco Tools je již více než 80 let společenstvím nadšených lidí ve světě techniky – snaží se jít stále kupředu a zajišťovat vysoce přesné obrábění s vysokou kvalitou výsledných výrobků. Další informace o inovativních produktech, odborných službách, znalostech a zkušenostech společnosti Seco Tools, které přinášejí úspěch výrobním provozům ve všech průmyslových odvětvích, naleznete na adrese www.secotools.com. (3.1.2021)
Obr. Obnovitelná energie ze solárních panelů v Seco Tools Pune Indie