Železnice

 

Tj. „dráha ze železa“, se objevuje po prvé pravděpodobně – zpráva o tom není dost zřetelná r. 1738 na uhelných dolech whitehavenských v Cumberlandu (v Anglii), najisto však r. 1767 v coalbrookdaleských železárnách v Shropshire. Byly tu koleje litinové, a jezdily po nich vozy s uhlím tažené koňmi. První železnici s parním pohonem byla ž. na dopravu uhlí z dolů v Hettonu (v Anglii), otevřená r. 1822, druhou anglickou parní ž., byla ž. ze Stocktonu do Darlingtonu, otevřená r. 1825 dopravě veřejné, zprvu jen nákladní, poté i osobní. Na evropské pevnině byla první ž-í trať z Budějovic do Lince, otevřená částečně r. 1828, zprvu pro dopravu koňmi. Prvními parními železnicemi evropskými byly: trať z Bruselu do Maline a trať z Norimberku do Fürthu otevřené r. 1835. R. 1845 byla zahájena doprava parní ž. z Brna do Prahy.

Zabezpečování dopravy. Při první jízdě na trati stockton-darlingtonské jel před lokomotivou jezdec s červeným praporkem. Poté se užívalo nejrůznějších způsobů návěštění, i balonků. R. 1841 užito na dráze z Paddingtonu do Bristolu výstražné desky, na jedné straně s nápisem „nebezpečí“, na druhé s nápisem „volno“. V noci svítilo nad terčem světlo, červené nebo bílé.

 

Na dvoukolejných tratích byly návěsti pro obojí kolej na jednom sloupu a natáčely se podle potřeby.

R. 1837 zaveden na anglické trati Enston Square-Cambden Town první železniční elektrický telegraf soust. Cooke-Wheatstone. R. 1841 na angl. železnici Great Western zavedena první hradlová soustava a semafory. R. 1844 zavedeny Farmerovy výhybkové věže. R. 1872 zavedena vjezdová návěstí, postavená v jisté vzdálenosti před hlavními.

R. 1893 se objevuje první samočinná návěšťová soustava elektrická.