Železniční dopravu v roce 2020 vážně zasáhla pandemie

V důsledku přísných preventivních opatření a sníženého počtu vlaků v provozu od března 2020 se železniční doprava v EU výrazně snížila. Nákladní doprava byla těmito omezeními ovlivněna v mnohem menší míře než osobní, která se mezi lety 2019 a 2020 snížila téměř na polovinu (-46 %) a dosáhla 223 miliard osobokilometrů. Zvláště významné byly poklesy ve druhém a čtvrtém čtvrtletí roku 2020 (-74 % a -54 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019).
Vyplývá to z údajů o železniční dopravě, které zveřejnil Eurostat. Článek uvádí několik poznatků z podrobnějších článků Statistics Explained o železniční  nákladní  a  osobní dopravě .
V roce 2020 se výkon železniční nákladní dopravy v EU snížil o 6 % ve srovnání s rokem 2019 (v tunokilometrech), přičemž nejvíce postiženo bylo druhé čtvrtletí roku 2020 (-15 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019). Poslední čtvrtletí roku 2020 však zaznamenalo mírný růst ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku (+6 %).
Všechny členské státy EU vykázaly v roce 2020 výrazný pokles počtu cestujících přepravených po železnici. Největší pokles byl zaznamenán v Irsku (-64 %) a Itálii (-57 %). Mezi zbývajícími členskými státy EU jich sedm ve stejném období kleslo o více než 40 %. V devíti členských státech EU byl zaznamenán pokles o 30 % až 40 %.
Nejnižší pokles zaznamenaly Estonsko, Rumunsko a Bulharsko s -29 %, -28 % a -21 %.
Nákladní železniční doprava byla COVID-19 zasažena méně. Vyjádřeno v tunách, pět členských států EU a Norsko zaznamenaly v roce 2020 nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Nejvyšší růst zaznamenalo Irsko (+30 %), následované Bulharskem (+19 %).
Naopak vysoký pokles byl pozorován v Lotyšsku (-42 %), dále v Estonsku (-26 %), Lucembursku (-18 %), Španělsku (-17 %) a Rumunsku (-16 %). V absolutním vyjádření bylo Německo zemí s nejvyšším poklesem železniční nákladní dopravy s poklesem o 20 milionů tun v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019. Následovalo Lotyšsko s poklesem o 17 milionů tun za stejné období.
Zdroj: Eurostat (19.11.2021