Železniční nákladní dopravu zasáhl ekonomický dopad koronavirové krize

V nelehké době, kdy stoupá počet nakažených novým koronavirem a ekonomika je přiškrcena, se nepříznivě vyvíjí situace také pro železniční nákladní dopravu.
Nákladní železniční dopravci, stejně jako silniční dopravci, pociťují v současné době zásadní dopady krize způsobené šířením koronaviru na drasticky snižujícím se objemu nákladní dopravy. Mylně a nepřesně interpretované informace v některých mediích o přebírání zboží ze silnice na železnici v této době jsou nepravdivé. Nákladní železniční doprava v těchto dnech naplno pocítila znatelný propad převozu, způsobený současnou koronavirovou situací. Na to sdružení ŽESNAD upozorňuje.
Několikahodinová čekání na silničních přechodech kamiónů není důvodem pro přesun zátěže ze silnice na železnici, i když železnice v současné době projíždí přes hranice plynule. Celková doba přepravy a cena přepravy je v současné době rozhodující a absence funkčních železničních vleček u míst nakládky a vykládky zboží neumožňuje nabízet vždy pro železnici lepší, rychlejší a levnější řešení.
Na nákladní železniční dopravce tak krize způsobená šířením koronaviru a omezením poptávky na přepravované zboží dopadá velmi významně a dopravci budou muset vzhledem k poklesu poptávky přistupovat k opatřením reagujícím na pokles výkonů.
Jakékoliv úlevy nebo podpora pro určitý mód dopravy v rámci v boje s ekonomickým poklesem nesmí způsobit ohrožení jiných módů, jako je třeba železniční nákladní doprava. Mohlo by to být pro ni likvidační. Například přímé nevratné dotace na motorovou naftu pro silniční dopravce by měly za následek faktickou ztrátu konkurenceschopnosti drážní nákladní dopravy na českém trhu. Chceme férový přístup pro všechny.
V dopise, který jsme zaslali panu ministru dopravy Havlíčkovi, uvádíme několik návrhů pro zachování rovných podmínek na trhu nákladní dopravy a zároveň restart české ekonomiky.
1) Navrhujeme, aby stát po nákladních dopravcích na určitou dobu nevymáhal platbu za užívání dopravních cest, nebo povolil aspoň odklad jejich plateb o 180 dní. Správě železnic tím budou stále alokovány příjmy, které očekává od dopravců a pro období koronavirové krize poplatky za dopravní cesty pro nákladní dopravce zrušit na předem stanovenou dobu úplně.
2) Navrhujeme prodloužit splatnost faktur za trakční palivo (naftu) a trakční elektrickou energii o 180 dní.
3) Navrhujeme zrušení poplatků za obnovitelné zdroje energie (POZE) v ceně trakční energie pro nákladní železniční dopravce, vzhledem k tomu, na jakém konkurenčním dopravním trhu se právě teď pohybují.
4) Při redukci investic do drážní infrastruktury, která po této krizi nepochybně nastane, navrhujeme zachovat investice klíčové po nákladní železniční dopravu - cargo dopravci musí mít možnost saturovat potřeby průmyslu a napomáhat tak zvyšování růstu HDP a tím pádem odvodu peněz do státní kasy.
5) Navrhujeme odklad a snížení plateb povinných odvodů zdravotního a sociálního zabezpečení za zaměstnance za dobu trvání nouzového stavu podle návrhů Hospodářské komory.
6) Navrhujeme, aspoň pro tuto chvíli, pokrýt výpadek z příjmů státu zastavením podpory čisté silniční elektromobility, která je dle našeho přesvědčení slepou vývojovou větví v oblasti nákladní i osobní dopravy. (30.3.2020)