Žena jako fenomén, od něhož se můžete v businessu učit

Počet žen se v podnikatelských a manažerských pozicích zvyšuje. Není divu, protože tyto osobnosti vynikají v mnoha ohledech. Je téměř jedno, zda firmy vlastní nebo je řídí. Jejich přístup je předurčuje k úspěchu i v dobách krize. Interim manažer a jednatel firmy J.I.P. pro firmy Ing. Jiří Jemelka, MBA, v komentáři poukazuje na to, jak se z jejich stylu vedení poučit a náročné momenty lépe překonat.
Kultura otevřenosti, komunikace a spolupráce
Ženy v businessu mají talent zavádět ve firmách ten správný trend, kulturu, která přeje otevřenosti a komunikaci. Eliminuje strach. Zřídkakdy se v podniku, jenž má ve svých rukou schopná žena, setkáte s machistickou atmosférou, která staví na kultu uctívání a prezentace dokonalosti vedoucího pracovníka. „Výhodou ženského elementu v čele je to, že právě manažerky obvykle mívají velký cit pro komunikaci. Ztělesňují a do řízené organizace přinášejí takové hodnoty, které podporují otevřenost, lepší kooperaci a menší potřebu chránit si svůj pracovní píseček před ostatními. Umí v lidech lépe rozvíjet chuť pracovat týmově a vzbuzují v ostatních pocit, že každý jeden z nich je důležitý při naplňování vize firmy. Jsou to hodnoty, jež lze označit za pilíře udržitelnosti a odolnosti. Ženy s tímto přístupem dokáží totiž lépe motivovat tým navzdory nepřízni, jíž současná situace stále ještě představuje a nějakou dobu její následky budeme v ekonomické sféře pociťovat i v následujících letech,“ uvádí Jiří Jemelka.
Kreativita neroste, pokud lidem bráníte mít zdravé sebevědomí
Pokud je firma řízena silně direktivně, kdy je šéf v roli superstar, kata a soudce, který nemilosrdně hodnotí všechny aktivity a málokdy pochválí, je to prostředí, v němž jednotlivci i celé týmy ztrácejí elán a chuť do práce. V takovém podniku je pro ně výhodnější jít šéfovi na ruku, nevyrukovat se změnami a nápady. To paradoxně firmu brzdí. Ve složitých dobách se to projeví ještě razantněji, protože takový podnik není schopen se rychle přizpůsobit. Firma, kde je nezdravé klima, je daleko zranitelnější vůči výkyvům všeho druhu, mění se pomaleji, na změnu uvnitř není připravena. „Dnes víme, že přitvrdit na výkon není řešení není východiskem z nesnází, poklesu tržeb apod. Problém bývá zakořeněn hlouběji. Už v samotných hodnotách, které šéf firmy šíří. On je příkladem, jenž udává tón v celém podniku. A je-li to pouze one man show, pak je výsledek zřejmý,“ osvětluje Jiří Jemelka.
Top manažerky mají díky svému naturelu v těchto dobách lepší výchozí pozici. Zaměstnance přirozeně motivují k tomu, aby se nebáli a přicházeli s neotřelými řešeními. Žádný nápad není špatný, každý může být přínosem. Tím zároveň roste sebevědomí lidí, mají větší odvahu a s chutí práci věnují více energie a tvořivosti. Firma se stává pružnější, lépe rozvíjí lidský kapitál. Z toho roste úspěch v dnešní technologické době. Kreativita je klíčem k překonání jakékoli krize či hranic. Lidé ale nejsou kreativní, pokud se v kolektivu nebo uvnitř firmy cítí mizerně. „Ostřílené šéfky umí z lidí dostat maximum, dokonce takové, že jednotlivci ani netuší, že by něco takového kdy dokázali, a to je přesně ten druh leadershipu, který dnes potřebujeme, který nespoléhá na sílu, ale na vynalézavost. Lidé jsou ochotní pod takovým vedením zdravě riskovat, inovovat, měnit se a své tvůrčí bohatství sdílet,“ upozorňuje Jiří Jemelka.
Větší potřeba vyniknout versus dělat to, co mě baví
Muži mají obvykle větší potřebu v rámci své profese vynikat a dávat to na srozuměnou široké veřejnosti, uvnitř organizace i mimo ni. Jsou více orientovaní na osobní úspěch a jeho prezentaci. Ženy ve vedoucích funkcích se daleko více zaměřují na to, aby jim konání připadalo smysluplné a cesta, kterou volí, byla naplňující, na první místo staví podnik a jeho kondici, tedy i spokojenost a iniciativu zaměstnanců. „Nesmíme si to představit tak, že ženy ve vedoucích funkcích nechtějí výsledky, ba naopak. A ve chvíli, když vidí, že je třeba řešit nějaký ekonomický problém, zpravidla přijdou za kolegy a řeknou něco ve smyslu, snižme si odměny a mezitím hledejme, jak dál. Od každého z vás chci slyšet náměty, ať jsou sebebláznivější, řekněme, za týden. Ženy jsou přirozeně nadané pro business continuity management, jsou těmi, které hledají cesty k inovacím i tehdy, když ostatní chtějí jen za každou cenu vyšší výkon. Používají důvtip a zároveň mají odvahu dělat potřebná rozhodnutí, která mnohdy jejich mužské protějšky vytrhnou z komfortní zóny. Mají v sobě určité rysy průkopníků, které podle mého soudu vycházejí z jejich přirozenosti. Krize je pro ně prostě jen další etapa, v níž musí přežít a s nimi i celá organizace. I když to se zdá těžké, jejich houževnatost a pevná víra v to, co dělají, jim nedovolí vzdát se. Žena totiž o firmu pečuje a stará se. Vizi, kterou má, aktivně šíří a lépe do ní lidi zapojuje, dává ostatním v práci smysl, a to se jí mnohonásobně vrací. Je to podobné jako v rodině,“ podotýká Jiří Jemelka.
Ženský element v mužském manažerském kolektivu
Ženy v managementu excelují, což dokladují nejrůznější prestižní žebříčky a ocenění nejen na republikové úrovni. Pokud je však většinová část managementu, včetně nadřízených, mužského pohlaví, mnohdy ženám nezbývá, než se v takovém prostředí přizpůsobit přetrvávající mužské hře.  „Denně se setkáváme s ženami, které jsou schopné vydržet neskutečný tlak ega svých kolegů, jsou schopné unést krize a skvěle pracovat se svým týmem, přesto právě na určitý šovinismus jejich talent naráží. Rád bych mužským manažerským kolektivům řekl, že žena mezi nimi je poklad, který firmu může neskutečně obohatit, protože dáte-li prostor ženám, začnou se dít zázraky, potenciál lidí se začne rozvíjet daleko dynamičtěji, než jste byli zvyklí. Nesvazujte ženy ve vedení nepsanými mužskými pravidly hry a raději je upravte a učte se. Přirozenost, s jakou dokáží vést lidi za vizí je o to důležitější, že pro mnohé je současnost velmi stresující a nejisté období. Pokud šéfujete tak, aby lidé neměli strach a cítili se dobře, dají práci maximum, aniž by si toho vlastně všimli,“ zdůrazňuje Jiří Jemelka.
(4.4.2021)