Zentiva dále investuje do pražského výrobního závodu

Zentiva, největší český dodavatel léčiv pro lokální trh, plánuje investovat dalších 27 milionů EUR (cca 687 milionů korun) do svého vlajkového výrobního závodu v pražských Dolních Měcholupech. Cílem je opětovně rozšířit výrobní kapacity. Společnost tak navazuje na tři předchozí roky, kdy do pražského závodu investovala přes 35 milionů EUR (cca 893 milionů korun).
„Na naše produkty každý den spoléhá velké množství pacientů v Evropě i mimo ni. Pravidelné dodávky léků jsou dnes důležitější než kdy jindy. Na potřeby pacientů aktivně reagujeme – jsme si vědomi zodpovědnosti za přistup k vysoce kvalitním a dostupným lékům. Investicemi do našich výrobních závodů, společnosti jako celku a samotných zaměstnanců pokračujeme v naplňování své strategie růstu,“ uvedl Safak Oner, vedoucí průmyslového provozu Zentiva.
V návaznosti na zvýšenou poptávku po léčivech společnosti Zentiva byly již do pražského závodu instalovány vysokorychlostní balící linky. I díky tomu pokořila Zentiva v roce 2020 rekord vyrobených balení léků; pražský závod jich za loňský rok opustilo na 129 milionů.
Dosud uskutečněné investice pomohly Zentivě navýšit dodávky životně důležitých léků, např. noradrenalinu používaného na jednotkách intenzivní péče nebo dexametazonu, který se podávaná pacientům s covidem-19. Budoucí investice podpoří výrobu léčiv pro kardiovaskulární onemocnění a produktů na podporu duševního zdraví. Zároveň pomohou vybudovat technologickou základnu pro vývoj nových onkologických léčivých přípravků s přidanou hodnotou (tzv. value added medicines).
„Jsme velice hrdí na to, že srdcem našeho podnikání je právě Česká republika. Pravidelným přísunem investic zde tvoříme nové pracovní příležitosti a podporujeme vědeckotechnologickou základnu nejen v Praze, ale v celém Česku,“ doplňuje Safak Oner.
O společnosti
Zentiva je výrobce cenově dostupných kvalitních léčivých přípravků pro evropské i mimoevropské pacienty. S více než 4 500 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně „vlajkových lodí“ v Praze, Bukurešti a Anklešvaru) je jejím cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti značkových i generických léčivých přípravků v Evropě, a maximálně tak naplňovat každodenní potřeby všech osob v oblasti zdravotní péče.
V Zentivě věří, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes totiž více než kdy dříve potřebují lepší přístup k cenově dostupným kvalitním léčivým přípravkům a odpovídající zdravotní péči. Ve spolupráci s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak poskytujeme každodenní řešení, která tvoří základ kvalitní zdravotní péče, bez níž se  moderní společnost neobejde.Více informací o společnosti na  www.zentiva.cz. (20.5.2021)