Zentiva vyznamenala nastupující generaci vědců cenami The Parc Awards

Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc), které Zentiva založila ve spolupráci s předními českými akademickými institucemi, udělilo svým doktorandům ceny The Parc Awards za vynikající akademickou práci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje léčiv. V roce 2021 dosáhli studenti The Parc obdivuhodných výsledků – dokončili 17 vědeckých prací a přednesli celkem 33 příspěvků na vědeckých konferencích.
Doktorandi centra The Parc byli oceněni The Parc Awards ve dvou kategoriích. V kategorii Student Choice Award zvítězil již podruhé Vojtěch Klimša s projektem „Vysoce výkonný screening sprejově sušených formulací“. Druhou studentskou cenu získala Dita Spálovská za „Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek“ a třetí cenu získal Nikita Marinko za práci na téma „Kombinovaný in-silico a experimentální přístup k efektivnímu zvětšování měřítka procesů ve farmaceutickém průmyslu“. Cenu Expert Choice Award získal Erik Sonntag za práci „Robotická linka pro kontinuální výrobu personalizovaných formulací“.
„Vynalézavost a kvalita práce našich studentů, nejen vítězů ale skutečně všech studentů v The Parc, mě každý rok ohromuje. Děkuji odborníkům ze Zentivy za to, že studentům poskytují praktický pohled na farmaceutický výzkum, a akademickým školitelům za jejich odborné vedení a dlouhodobou podporu. Vítězům blahopřeji a těším se, že společně budeme utvářet budoucnost farmaceutického průmyslu,“ řekl prof. František Štěpánek, vědecký ředitel The Parc.
I v roce 2021 se The Parc stal inspirativním prostředím pro prvotřídní vzdělávání mladých talentovaných výzkumníků a jejich spolupráci s akademiky a profesionály z průmyslu. Pomohl tak urychlit inovace a výzkum léčiv v České republice. Do PhD programu, který Parc poskytuje, bylo přijato 7 nových studentů, čímž se počet dosavadních účastníků rozšířil na rekordních 39 doktorandů. Zentiva pevně věří, že podpora aplikovaného výzkumu prostřednictvím The Parc studentů pomůže překlenout propast mezi teoretickou vědou a tím, co se děje v reálné praxi, což je velmi cenný aspekt v budoucí kariéře nastupující generace farmaceutů.
„Ceny Parc jsou skvělou příležitostí ke zhodnocení uplynulého roku a oslavě dosažených výsledků. Seznam publikací, konferenčních a grantových příspěvků ukazuje, že se nám podařilo vytvořit mimořádnou farmaceutickou platformu. Tyto úspěchy pramení z dokonalé symbiózy mezi průmyslem a akademickou sférou založené na spolupráci bystrých studentů, akademiků se spoustou nápadů a kvalifikovaných odborníků z oboru. Absolventi Parcu jsou na svou kariéru dobře připraveni, většina z nich již našla skvělé pracovní pozice téměř ve všech tuzemských farmaceutických společnostech, i v zahraničí,“ uvedl Ondřej Dammer, provozní ředitel The Parc.
Od založení se do The Parc zapojilo více než 60 studentů, 43 profesorů a akademických a průmyslových lídrů. Absolventi Parcu úspěšně pokračují ve svých kariérách ve farmaceutickém průmyslu nebo v akademických institucích. Třetina z nich začala pracovat v Zentivě, což společnosti velmi pomáhá v jejím rozvoji. (25.2.2022)