Ženy a muži v krajích České republiky

Krajské správy Českého statistického úřadu vydaly analýzy zaměřené na charakteristiku života žen a mužů v jednotlivých krajích a jejich dílčích územních částech. Analýzy nabízejí přehledy z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce či účasti na životě společnosti doplněné o mezikrajská srovnání.
V posledních 10 letech se ve všech krajích narodilo více chlapců než děvčat a mírně převažují muži nad ženami také v produktivním věku. Naopak ve věku 65 a více let ve všech krajích převládají ženy. Nejvýrazněji ženy převažují ve věku 80 a více let, na konci roku 2018 byla jejich převaha největší ve Zlínském kraji (215,0 žen na 100 mužů) a naopak nejmenší v Plzeňském (183,9 žen). Ženy se častěji stěhují za svým partnerem, proto nacházíme v ženské populaci mnohem nižší zastoupení rodaček (bydlících v obci svého narození).
Zvyšuje se také úroveň vzdělanosti, přičemž vzdělanost žen roste výrazněji. Ženy ve srovnání s muži preferují odlišná odvětví zaměstnání a pobírají nižší starobní důchody. Zájem žen kandidovat do zastupitelstev obcí (městysů a měst) je oproti mužům dlouhodobě nižší a v čase roste jen pozvolna. Při komunálních volbách v říjnu 2018 byl podíl žen mezi kandidáty nejvyšší v Praze (38,0 %) a Ústeckém kraji (36,5 %) a naopak nejnižší v Kraji Vysočina (28,7 %) a Jihočeském kraji (30,5 %).
Podrobnější pohled na postavení žen a mužů v jednotlivých krajích připravený především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu je k dispozici na webu Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/analyzy-vydane-krajskymi-spravami-csu. (31.10.2019)