Ženy na Olympu: Hana Moučková

Hana Moučková je od roku 2011 starostkou Sokola. Jedná se o nejvyšší post v této organizaci, ve kterém doposud, za 160 let existence, nestanula jediná žena. "V práci mám ráda okamžiky „kolektivního“ štěstí," říká Hana Moučková, další Žena na Olympu z našeho seriálu.
Už jako malá dívka měla kladný vztah ke sportu. Nejraději hrála tenis a bruslila. Pro Sokol paní Moučková pracuje 20 let. Začínala na pozici vedoucí oddělení nemovitého majetku a investic. V nejisté době, kdy Sokol přišel kvůli krachu Sazky asi o polovinu svých zdrojů, byla zvolena do funkce starostky. Přes veškeré obtíže náročnou situaci nejen úspěšně zvládla a stabilizovala, ale podařil se jí i další rozvoj celé organizace, hlavně pak uspořádání dvou Sletů, z nichž především ten druhý, loňský, s přehledem obstál v konkurenci s jinými aktuálními událostmi.
Jednoduché nebylo ani čelit předsudkům o jejích schopnostech jakožto ženy ve vedoucí pozici: „Přiznám se, že jsme si s kolegy v oboru na sebe museli zvyknout – když to mám říci kulantně. Bylo to čistě mužské prostředí, najednou jsem se tam objevila já, takže pánové moc nevěděli, jak se mnou jednat. Určitě tam ze začátku bylo podceňování, nedůvěra, ale i určitá zvědavost.“ Čas ale ukázal a prověřil, že svoji práci vykonává perfektně, přestože se zpočátku musela, stejně jako ostatní, všemu učit. A učí se stále! Kromě znalostí a neustálému vzdělávání se je výhodou paní Moučkové systém, který ve všem má, její výborná paměť a pečlivost. Zpětně by si poradila snad jen trochu více diplomacie: „Teprve s odstupem času vidím, že se některé dveře nemusí "vyrazit i s futry", ale je lepší opatrně je odemknout.“
Sportu se paní Hana věnuje stále, i když má na něj méně času, než by chtěla. Baví ji střelba, jezdí na in-line bruslích a chodí na mnohakilometrové procházky. Miluje práci na zahradě, což je v jejím intenzivním podání poměrně vysoká pohybová aktivita, a také vnímání krásy proměn ročních období v zahradě.
Sokol je podle paní starostky v současnosti pro děti stále více atraktivní, přibližně polovinu členstva tvoří děti a mládež do 18 let a jejich podíl stále roste. Snaží se přizpůsobit době, pravda, někdy i s velkými obtížemi, neboť většina sokolů a sokolek jsou dobrovolnice. Prostor pro zlepšení vidí hlavně v oblasti vybavení tělocvičen, úrovni trenérů a trenérek, nabídky činností. Při zpětném pohledu je ale zřetelně vidět, kolik práce se udělalo a kam se Sokol posunul.
Text: Blanka Štefaničová