Ženy na Olympu: Věra Čáslavská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a aktivně se o ně zasazuje. Za tímto účelem spouští mediální kampaň Ženy na Olympu, jejímž cílem je zviditelnění vybraných významných českých žen, které byly či stále jsou úspěšné nejen jako sportovkyně, ale především uplatnily své schopnosti ve významných rozhodovacích pozicích. Tato kampaň je zaměřena na oblast sportu proto, že chce podpořit ženy v hojnějším zastoupení na významných postech právě ve sportu, kde přetrvává disproporce mezi podílem žen a mužů. Za tímto účelem vzniká seriál medailonků, jež budou zveřejňovány jednou měsíčně na webových stránkách ministerstva a na jeho sociálních sítích. První díl tohoto seriálu patří Věře Čáslavské. Níže publikujeme i další díly seriálu, které byly doposud na www stránkách MŠMT zveřejněny.
Věra Čáslavská - Nesmrtelný vzor občanské demokratické společnosti
Věru Čáslavskou (3. 5. 1942 – 30. 8. 2016) většina z nás zná jako úspěšnou gymnastku. V 17 letech získala na Mistrovství Evropy v Krakově svoji první zlatou medaili a následovaly další a další úspěchy, celkem 18 medailí z olympiád a mistrovství světa a mnohá národní i mezinárodní ocenění. Dokázala toho však mnohem víc. Přestože její doménou byl sport, aktivně hájila principy demokracie. Vymezovala se vůči komunistickému režimu – podepsala petici Dva tisíce slov a svým gestem – odvrácením hlavy od stoupající ruské vlajky během olympijských her v Mexiku v roce 1968 – protestovala proti sovětské okupaci. Za svůj odvážný čin byla potrestána zákazem činnosti, vyloučena z členství tehdejšího Svazu československé výchovy a sportu, ztrátou své práce a postupným "zneviditelňováním" na veřejnosti.
Její zájem o občanskou společnost a veřejnou sféru, dokazuje mimo jiné dopis matce Jana Palacha, který jí napsala po jeho smrti v roce 1969: „Vážení paní Palachová, je mi velmi zatěžko nalézt v této chvíli slova, jimiž bych Vám vyslovila svou hlubokou účast a soustrast... Je nyní povinností nás všech Čechů a Slováků bojovat za to, aby základní lidská práva se v naší krásné vlasti jenom neproklamovala, ale co nejdříve uskutečnila… Vaše VĚRA ODLOŽILOVÁ-ČÁSLAVSKÁ.“
Do popředí veřejného života se opět dostala po Sametové revoluci, kdy se v lednu 1990 stala poradkyní prezidenta Václava Havla, posléze jeho asistentkou. V dalších letech zastávala funkci předsedkyně Československého (později Českého) olympijského výboru.
I později, po překonání osobních a rodinných těžkostí, veřejně vystupovala a hájila principy demokratické společnosti a solidarity. Tak např. v roce 2013 apelovala na to, aby prezidentští kandidáti s komunistickou minulostí nebyli zvoleni do této funkce a v roce 2015 se obrátila na veřejnost s výzvou k solidaritě a pomoci uprchlíkům, navzdory postojům většinové společnosti. Kromě toho se paní Čáslavská účastnila různých veřejných akcí a byla součástí mnoha iniciativ.
Věra Čáslavská tak nebyla „jen“ sportovkyní, celebritou a vykonavatelkou vysokých funkcí a pozic. Byla a stále je vzorem, nesoucím hodnoty solidarity, občanské a demokratické společnosti. Byla ženou, která dokázala stát za svými názory, která ctila princip fair play navzdory tlakům, ať už většinové společnosti, nebo mocenským strukturám. K její poctě byla v roce 2014 založena Cena Věry Čáslavské, která oceňuje aktivitu žen ve sportu a olympijském hnutí a uděluje se Českým olympijským výborem příležitostně, nejvýše jednou ročně, za mimořádné zásluhy o sport žen. Jejími nositelkami mohou být jednotlivci i kolektivy.
Věra Čáslavská zemřela po těžké nemoci 30. srpna 2016.
Text: Blanka Štefaničová, foto: Nadační fond Věry Čáslavské