ŽESNAD.CZ k zavádění ETCS – peníze nebo životy?

Vzhledem k sérii vážných železničních nehod v poslední době se sdružení ŽESNAD.CZ přihlásilo k dodržení termínů pro zavedení zabezpečovacího zařízení ETCS na české železnici, které je schopné zabránit fatálním chybám strojvůdců. Zavedení jednotného evropského zabezpečovače má však svá „ale“.
Na české železnici již začali první nákladní dopravci využívat zabezpečovač ETCS ve smíšeném provozu  v úseku Břeclav – Kolín. Tímto krokem se členové ŽESNAD.CZ fakticky přihlásili k zavedení ETCS ve výhradním provozu na prvních koridorech od roku 2025. Svojí činností tak nákladní dopravci dokazují, že bezpečnost jim není lhostejná.
Kdyby například byla zabezpečovačem ETCS vybavena trať u Mariánských Lázní, nikdy by se nestala jedna z největších nehod nákladního vlaku za poslední léta, která se udála loni v červenci u obce Drmoul, kdy strojvedoucí nezaznamenal sníženou rychlost v inkriminovaném úseku.
Na posledním setkání vedení nákladních dopravců jsme však konstatovali, že náklady na pořízení mobilní části ETCS v řádu stovek milionů korun a jejich průběžná údržba (revize, upgrady) v řádech miliónů korun ročně na jednu lokomotivu, nejdou přenést vzhledem k obrovské konkurenci na zákazníka.
Podpora instalace mobilních částí zabezpečovacího systému ETCS ze strany státu by měla být výrazně vyšší. Existuje pouze jeden dopravní trh a zákazník se orientuje výhradně dle cenových nabídek. Náš argument pro pomoc od státu je jednoduchý: ETCS je v podstatě přenesení návěstidel z tratě přímo na lokomotivy. Proto bude podporou nákupů mobilních jednotek tohoto zařízení od státu zajištěn spravedlivý přístup k jednotlivým módům dopravy a zároveň podpořena ekologická přeprava zboží.
Pokud se tuto pomoc státu u „přezbrojení“ zabezpečení tratí u lokomotiv železničních dopravců nepovede uskutečnit, lze předpokládat, že s blížícím se rokem 2025 budou dopravci donuceni zohlednit tento fakt ve svých byznysových plánech a zatížit tak tím své zákazníky zvýšením dovozného v řádu desítek procent.
Tento stav může vést k masivnímu odlivu zboží z „eco-friendly“ železnice na dnes již přetíženou silniční síť, která není zatížena takovými obrovskými investicemi. Zvýšené dovozné se promítne do nákladů odvětví závislé na železniční přepravě, což bude mít dopad na zvýšení inflace. Je tedy ve státním zájmu podpořit investicí do ETCS pro železniční dopravce. Nejen že tato investice napomůže ekonomice a nezatíží ekologicky náš stát, ale zabezpečovač v neposlední řadě chrání lidské životy. (12.8.2020)